Projekty

Hledat uplatnění našich znalostí a dovedností v praxi je to, co dává našemu působení smysl. Realizace projektů nám umožňuje naplňovat náš cíl a aktivně tak přispívat k rozvoji naší univerzity jako prestižní instituce.

Aktuální projekty

Hlasování vědecké rady

Záměrem projektu je zjednodušit administrativu hlasování vědecké rady. S pomocí zaslaných podkladů budou moci členové rady ihned vyjádřit svůj názor k jednotlivým otázkám v orientačním elektronickém hlasování. Takto předjednané body budou pak moci na jednání rady být schváleny jako celek.

Procesní portál

Za účelem prezentace výstupů analytických projektů vyvíjíme a provozujeme vlastní aplikaci Procesní portál, která umožňuje vytváření, správu a údržbu kompletní dokumentace procesů a souvisejících dokumentů, společně s evidencí organizační struktury a definovaných zodpovědností zaměstnanců a vedoucích pracovníků. Studentům a zaměstnancům poskytuje také přehledný seznam služeb a návodů, jak vykonat specifické agendy a žádosti, jako je například žádost o studium v zahraničí, čerpání grantu a jiné.

Návrh nové verze KOSu

 • Kontaktní osoba: Ing. Adam Klíma
 • Zahájení: listopad 2015

Ve spolupráci s Výpočetním centrem ČVUT analyzujeme aktuální stav, konkurenční řešení i technické možnosti a navrhujeme novou verzi webového rozhraní celouniverzitního informačního systému KOS. Výstupem projektu je návrhová dokumentace, která bude sloužit jako podklad pro vývoj nové verze systému.

Elektronizace procesů studijního oddělení

 • Kontaktní osoba: Ing. Adam Klíma
 • Zahájení: květen 2016

Na základě analýzy procesů realizujeme on-line aplikaci pro elektronické řízení žádostí studijního oddělení. Výstupem projektu bude webová aplikace, která umožní studentům vyřizovat vybrané žádosti on-line, prostřednictvím webu fakulty.

Absolventský portál

 • Kontaktní osoba: Bc. Michal Roch
 • Zahájení: záři 2016

Provádíme analýzu aktuálního stavu a konkurenčních řešení a sestavujeme návrh řešení strategie pro spolupráci s absolventy. Součástí návrhu je také funkční specifikace webového portálu pro spolupráci s absolventy. Výstupem projektu je návrhová dokumentace řešení a doporučeá strategie spolupráce.

Platforma pro podporu studia

 • Kontaktní osoba: Bc. Michal Roch
 • Zahájení: červen 2014

Provádíme analýzu, návrh i vývoj kompletní platformy pro podporu studia. Platforma zahrnuje fakultní Moodle, systém CourseWare, centrální aplikaci FELSight, ale také serverovou část systému pro kontrolu plagiátů Prosecutor. V rámci projektu provádíme také migrace dat do centrálních systémů z jejich původního umístění, rozsáhlá školení a aktivní podporu vyučujícím. Ve spolupráci s vedením fakulty také pomáháme definovat strategii pro podporu e-learningu a organizace a správu výuky a výukových materiálů na FEL ČVUT. Od roku 2014 jsme zprovoznili a propojili celou platformu a přesunuli více než 60 % kurzů fakulty z jejich původního umístění do centrálního úložiště. Finálním výstupem projektu je stabilní platforma ukotvená ve fakultních procesech s fungující správou, proškolenými zaměstnanci a v co možná největší míře centralizované výukové materiály.

Mobility

 • Kontaktní osoba: Bc. Ondřej Košut
 • Zahájení: únor 2016

Cílem projektu je popsat základní funkce současné verze aplikace Mobility, definovat požadavky na zlepšení a navrhnout řešení nové verze aplikace, která je používaná pro podporu výjezdů studentů ČVUT a příjezdů studentů partnerských škol v rámci mezinárodních programů a bilaterálních dohod.

VŠKP a SZZ v KOS a na webu FEL

 • Kontaktní osoba: Bc. Ondřej Košut
 • Zahájení: červen 2016

Cílem projektu je vytvoření zadávací dokumentace pro implementaci modulu závěrečených pracív KOS, který umožňí zveřejňování a vyhledávání vysokoškolských prací a projektů za účelem propagace volných témat dizertačních prací, volných semestrálních projektů, obhájených bakalářských a diplomových prací a dále také implementovat tuto funkcionalitu v rozumné míře implementovat na web FEL.

Elektronizace procesů doktorského studia

 • Kontaktní osoba: Bc. Tomáš Malinkovič
 • Zahájení: březen 2014

Analýza agendy doktorského studia a specifikace oblastí vhodných pro elektronizaci formou doplnění nebo rozvoje současných nástrojů. Cílem projektu je zefektivnění a zjednodušení celé agendy při současném zlepšení informovanosti všech účastníků.

Elektronizace procesů agendy závěrečných prací

 • Kontaktní osoba: Bc. Tomáš Malinkovič
 • Zahájení: listopad 2014

Analýza a elektronizace agendy schvalování, odevzdání a hodnocení závěrečných prací bakalářských a magisterských studentů s cílem zvýšit povědomí o vypsaných a obhájených tématech na fakultě a získání datových podkladů pro business inteligence.

Realizované projekty

Do naší práce vkládáme velké úsilí a věnujeme velkou péči tomu, aby naše výstupy projektů byly profesionální a vedly ke spokojenosti zaměstnanců, našich partnerů i zákazníků. Díky přátelskému a otevřenému prostředí podporujeme studenty také v jejich osobnímu rozvoji a do projektů je aktivně zapojujeme. Naše centrum si tak od svého vzniku vybudovalo reputaci profesionálního a spolehlivého centra schopného velmi dobrých výsledků. Chcete-li se zapojit do našich projektů, nepřehlédněte nabídku naší stáže a pokud byste rádi využili našich služeb, neváhejte se na nás obrátit.

Některé služby tohoto webu využívají kvůli zjišťování návštěvnosti soubory cookie. Pokud Vám to vadí, můžete to odmítnout.

Top