Workshopy ve spolupráci s průmyslovým partnerem

Chceš posunout své vědomosti na další level?

Nenech si ujít workshopy, které se uskuteční v průběhu zimního semestru a získej certifikát.

Úvod

Společně s naším průmyslovým partnerem jsme se rozhodli připravit pro studenty řadu workshopů se zaměřením na IT. Cílem je prohloubit znalosti v oboru IT, soft skills a projektového řízení. Celkem se bude konat 5 workshopů, které proběhnout vždy 1. a 3. pondělí v měsíci od 9:00 do 15:00 v místnosti T2:B2:39d . Workshopy jsou prakticky stavěné, avšak bez nutné teorie to opravdu nepůjde. Proto se vždy na úvod se účastníci dozví nezbytnou teorii pro pochopení dané problematiky a poté přejdou do praktického cvičení, ve kterém si budou moct vše vyzkoušet a případně se doptat vedoucího workshopu. Každý workshop bude zakončen vypracováním nenáročné domácí úlohy, na které účastník může prokázat získané vědomosti. Úlohu je nutné splnit, pokud chce student získat certifikát o absolvování workshopů. Po absolvování alespoň 3 z 5 workshopů a úspešném vypracování úloh, dostane účastník certifikát prokazující jeho znalost probíraného tématu. Vítání jsou i studenti, kteří o certifikát usilovat nechtějí a zajímá je pouze probírané téma.

Co je cílem?

Rozšířit vědomosti studentů v oboru IT a přiblížit jim tento svět odborníky z praxe.

Kdo workshopy povede?

Prezentující a zároveň cvičící budou vždy odborníci z praxe.

Jak získám certifikát?

Stačí absolvovat 3 z 5 workshopů a úspešně odevzdat domácí úkol.

Kdy se workshopy konají?

Každé 1. a 3. pondělí v měsíci od 9:00 do 15:00 v místnosti T2:B3:39d.

Není to jenom nudné tlachání?

Workshopy jsou prakticky zaměřené a cílem je, aby si účastníci co nejvíce mohli dané téma osahat.

Kdo se může přihlásit?

Všichni studenti FEL a FIT.

Harmonogram workshopů

Softskills

03.10.2022

Náplň workshopu

Obsah

Během workshopu se seznámíte s různými druhy softskills - komunikace, networking, sebeprezentace. Dozvíte se jak vypadá cesta k práci v IT, na jaké pozice v IT míří různé osobnosti lidí a jak jsou pozice inzerovány. Nedílnou částí bude taky blok o sebeprezentaci, kde vám bude vysvěteno jak působit při pohovoru a jak jsou pohovory strukturovány. S tím se také úzce pojí sepsaní vlastního CV. Budete upozorněni na co si při psaní dát pozor, na co je důležité klást důraz, jaké jsou odlišnosti v CV podle zaměření a jak důležité je využití LinkedInu. V neposlední řadě budete informováni o tom na co se zaměřuje HR a jak to vidí specialisté na těchto pozicích ze své strany.

Praktická část

Společně s tutorkou si vyzkoušíte vytvořit vlastní LinkedIn a také budete mít možnost zažít na vlastní kůži interview ve formátu 1 na 1.

Úkol

Vašim úkolem bude tvorba vlastního CV - PDF/LinkedIn případně pak i samostatných webovek.

Tutoři

Photo of Jitka Radová

Ing. Jitka Radová

Talent acquisition specialist

  • Absolventka ČZU
Jitka je životní optimista s vášní pro „hiring“ a svou rodinu. Když hovoří o Talent Aquisition, její energie je tak nakažlivá, až si řeknete, zda studujete správný obor.

Jitka má přes 20 let praxe v Talent Aquisition, v oblasti IT se zaměřením na různorodé pozice, zejména IT obchod, konzulting, development, infrastrukturu a IT operations v rámci celého EMEA regionu. Věnuje se aktivnímu vyhledávání talentů, úvodním pohovorům, mapování trhu a nastavování procesů. Její nápady jsou originální a neotřelé, osobní i pracovní výzvy bere útokem. Má skvělé komunikační schopnosti.

Na práci ji baví různorodost, který ji svět náboru přináší, jak oborově, tak i lidsky. Především ji zajímají lidé, jejich životní příběhy, zájmy a schopnosti. Světem IT a znalostí lidí z oboru je fascinována, hlavně těmi, kteří jsou ve svém oboru špičkami.

Jitka je energická osobnost s mnoha koníčky. Pro klid a relaxaci chodí na jógu, energii čerpá z procházek se psem v lese a nové pracovní nápady vítá, když maluje.

Tutoři

Photo of Monika Sochorová

Monika Sochorová, MBA, BBA

Academic Relations, L&D, Coach

  • Absolventka MBA Emirates Aviation University
Moniku baví život a veškeré jeho výzvy přijímá s otevřenou náručí. Zkusila si práci v korporátu, státní správě i na volné noze. Jako volnonožka se však cítí nejlépe. Anglicky se naučila v Londýně a pak si střihla MBA v Managementu v letectví na Emirates Aviation University v Dubaji, kde také několik let žila.

Nový životní směr a vášeň v ní probudilo studium koučinku, který využívá jak ve svém profesním, tak soukromém životě. Říká, že základním výcvikem koučinku by si měl projít každý člověk, protože pak zjistí, jak nesnesitelná lehkost bytí může být. Je členem mezinárodní federace koučů (ICF), ambasadorkou projektu Ženy s.r.o. a nadšenec do celoživotního vzdělávání.

Její motivace a životní optimismus je nakažlivý. Slovo „nejde“ nezná. Monika koučuje, lektoruje a podílí se na vzdělávacím projektu pro DNAi s.r.o.

Design thinking

17.10.2022

Náplň workshopu

Obsah

Během workshopu se seznámíte s pojmem design thinking. Dozvíte se celkový popis této filozofie, kam ho zařadit a jaké má výhody a jak s ním pracovat. Dále si také povíte jak na UX (User Experience). Jaký to má význam, budete seznáméni s různými tipy a triky v tomto oboru a také se dozvíte jak správně získávat zpětnou vazbu od vašich zákazníků, stakeholderů nebo někoho dalšího.

Praktická část

Celý workshop bude jen praktický :) Využijeme framework Enterprise Design Thinkingu na konkrétním zadání, vyzkoušíme si jak fázi výzkumu potřeb uživatele, tak i práci se sesbíranými poznatky, následně si projdeme společně ideační fází tvorby nápadů, jejich prioritizací a vytvořením low fidelity prototypu.

Úkol

Budeme zpracovávat téma zahraničních studijních pobytů pro studenty. Jak bychom mohli redesignovat zážitek studenta s výjezdem na zahraniční studijní pobyt?

Tutoři

Photo of Jan Louda

Ing. Jan Louda, Ph. D.

Learning enthusiast, desigNerd and

technology tourist

  • Absolvent VŠE
Honza je maker a netechnický nadšenec do technologických věcí, které fungují. Využívá svou designérskou praxi v oblasti vzdělávání, kde vytváří vzdělávací programy, workshopy a studijní materiály.

Ve společnosti IBM má na starosti spolupráci se školami v regionu CEE a zároveň působí i jako design coach a service designer na projektech pro externí i interní zákazníky. Spojení designu a vzdělávání využil v projektech Umělé inteligence v kartonu (robot TJBot.cz), IoT laboratoří pro střední školy nebo během pandemie Covid, kdy školil učitele na online výuku. Spolupracoval na vývoji a implementaci vzdělávacích programů pro MŠMT a ÚP ČR.

Spolupracuje s DNAi, kde pomáhá se strategií, designem a propagací služeb nejen v oblasti AI.

Tutoři

Photo of Eliška Skarolková

Eliška Skarolková MA

User Experience Designer

  • Absolventka ZČU a Savannah College of Art and Design
Elišky designové působení začalo navrhováním fyzických produktů s velkým důrazem na estetiku a umělecké řemeslo. Postupem času se však začala zajímat o modernější směry v designu a design v širším slova smyslu.

V IBM je Eliška UX designerem a designerem služeb. V týmu se snaží podporovat kreativní synergii na workshopech s klienty, alternativní úhel pohledu a hlas koncových uživatelů. Pomáhá klientům i svému týmu zaměřit se především na hodnotu, kterou společná práce přináší a její ultimátní benefity pro byznys.

Eliška měla příležitost pracovat na projektech zabývajících se například posklizňovou ztrátou rajčat v Nigérii, prevencí nemocí v Keni, nebo projekt zabývající se objemným odpadem občanů města Prahy. Když zrovna nenavrhuje služby, přednáší o udržitelnosti z hlediska designu, nebo pomáhá neziskové organizaci Green Dock, která se zabývá aplikováním behaviorálního designu pro udržitelnější Česko.

Projektový management

07.11.2022

Náplň workshopu

Obsah

Během workshopu vám budou blíže představeny základy projektového řízení v kostce. Zaměříte se především na metodiky vodopád a SCRUM a na jejich přizpůsobení v korporátní sféře. Povíte si, jaké jsou způsoby využití jednotlivých přístupů a porovnáte jejich výhody a nevýhody. Dále se zaměříte na část, která se týká odhadování a harmonogramů - „Dobré odhadování klíčem k úspěchu.“ V neposlední řadě se také budete věnovat průběhu projektu, od myšlenky až k jeho uzavření a podíváte se na time management nejen v projektovém řízení.

Praktická část

V průběhu workshopu studenti dostanou sérii praktických úkolů, aby na místě ověřili nově nabyté znalosti.

Úkol

Součástí úkolu je participace na jednotlivých zadáních v rámci workshopu. Dle situace bude pravděpodobně následovat krátké domácí cvičení, které vám zabere maximálně jednu hodinu času s nutností poslat výsledek lektorovi.

Tutor

Photo of Jan Petrovič

Ing. Jan Petrovič

Project manager

  • Absolvent ČZU
Svou profesní dráhu začal jako konzultant a analytik. Díky tomu se z něj stal obhájce a zastánce přístupu, že správný Project Manager nebo agilní kouč musí znát nejen metodiku, ale také porozumět věcné stránce možných problémů projektového řízení.

Jan momentálně vede klíčové projekty ve společnosti Tekies. Své bohaté zkušenosti s projektovým řízením načerpal ze spolupráce s IBM, bankovními domy a Fujitsu. Pravidelně přednáší a školí na středních a vysokých školách.

Jeho velice kladný vztah k přírodě, sportu a turistice vyústil v zájem o životní prostředí, které následně vedlo ke spolupráci s neziskovými organizacemi a založením bezobalového obchodu.

Mikroservisy

21.11.2022

Náplň workshopu

Obsah

Během workshopu si přiblížíte téma Mikroservis obecně. Definujete si co je to docker, kubernetes, images, containers atd.. Povíte si v čem se liší mikroservisní architektura od monolitické a dalších architektur. Všechny nabyté znalosti si ihned vyzkoušíte v praxi s ukázkami od tutora. V případě dostatečné časové rezervy, se podíváte na advanced principy, architektury a další užitečné věci, jako je Kafka, cache, optimalizace atd...

Praktická část

V průběhu workshopu si studenti budou moct vyzkoušet veškeré odprezentované dovednosti v praxi. V případě jakýchkoliv dotazů budete mít možnost se obrátit na tutora.

Úkol

Nedílnou součástí úkolu je aktivní participace v rámci celého workshopu. Dle situace bude pravděpodobně následovat krátké domácí cvičení, v rámci kterého budete muset vyřešit úlohu dle zadání.

Tutor

Photo of Jiří Šebek

Ing. Jiří Šebek

Java Software Developer

  • Absolvent ČVUT
Zajímá vás analytika, architektura nebo produkt development a chtěli byste se dozvědět, jak je to s tímto profesním zaměřením v reálném životě? Jirka získal titul ze softwarového inženýrství na ČVUT FEL a svým oborem žije. Aktivně a rád předává získané zkušenosti dál studentům na jeho Alma Mater. Vyučuje tyto předměty: Programování, Datové struktury a algoritmy, Databázové systémy, Objektové modelování, Softwarové inženýrství a mnoho dalšího.

Zkušenosti a dovednosti získal v ČEZ, České Spořitelně, Erste Group a Tekies. V součanosti spolupracuje na zajímavých projektech v rámci společnosti Tekies.

Jirka je velký optimista se zájem pro vystudovaný obor. Mezi jeho koníčky patří Grails, běh, lezení na stěně a sport obecně.

GraphQL

05.12.2022

Náplň workshopu

Obsah

Během workshopu si přiblížíte téma GraphQL obecně. Řeknete si proč se tomu přezdívá nový pohled na API, jaké je jeho místo v kontextu API a jaké má přínosy. Společně s tutorem si ukážete princip použití této technologie, a to jak ze strany backendu tak i z frontendu. Dále vám budou představeny rozdíly s REST a také se dozvíte jak se dá GraphQL použít v Microservice architektuře.

Praktická část

Vyzkoušíte si tvorbu vlastní GraphQL specifikace. Bude pro vás připraven jak backendový tak i frontendový projekt, takže si budete moci zvolit sami v jaké oblasti si budete chtít GraphQL vyzkoušet.

Úkol

Vypracovaná analýza / návrh mikroservisní aplikace (2-3 A4 s diagramy), kde navrhnete a zdůvodníte použití GQL, případně jak využijete výhody a vyřešíte problémy GQL, se kterými budete seznámeni na WS. Cílem je si z WS odnést nejen syntaxi, ale komplexní pochopení daného tématu.

Tutoři

Photo of Jan Zubr

Ing. Jan Zubr

Java Software Developer

  • Absolvent ČVUT
Honza je machr přes SW vývoj a primárně se věnuje Distribuovaným systémům, cloud, Java a Kotlin. Z profesních dovedností má přehled ve všech oblastech od HW až po Cloud infrastrukturu. V rámci své mnohaleté praxe ve vývoji spolupracoval na zajímavých projektech pro Mercedes-Benz, Honda a BOSCH. Byl klíčovým členem týmu, který pracoval na projektu věnovanému zabezpečovacímu zařízení pro australské železnice.

Tento skvělý Senior Developer umí nasměrovat projekty i kolegy správným směrem, inspirovat a za každé situaci si poradit. Dokáže nad problémem sedět, dokud ho nevyřeší. Co možná o Honzovi nevíte je, že se údajně umí dostat na jakoukoliv akci bez vstupenky. Stačí prý sledovat jen okolí.

Mezi jeho koníčky patří IT technologie, reverse engineering, airsoft, auta a turistika v přírodě.

Tutoři

Photo of Jana Koutníková

Jana Koutníková, M.A.

React developerka

  • Absolventka UK
„Když vám něco na kurzu nebude jasné, ptejte se. Neznamená to, že vám to nejde, ale znamená to, že máte odvahu a vůli to pochopit.“

Díky svému nadšení, houževnatosti a píli se Jana ve velmi krátké době stala skvělou programátorkou. Jana je jednou z mála holek, které se programování a IT světa nezalekly. Naopak. Tato máma dvou malých dětí makala po nocích, aby sobě i světu dokázala, že kde je vůle, tam je i úspěch.

Nyní pracuje jako programátorka React na projektech firmy DNAi a Tekies. Školí nováčky a připravila kurz React pro úplné začátečníky, protože sama ví, s čím se během kurzů potýkala.

Jana vás již při prvním setkání dostane svou bezprostředností a nadšením pro obor.

P.S. Jak se ze zapáleného Japanologa stanete ještě více zapáleným Reakťákem si můžete přečíst tady.

Jak se zúčastnit?

Vyplň formulář

Google formulář pro přihlašování najdeš po kliknutí na fialové tlačítko.

Počkej na potvrzovací email

Až Tvoji účast budeme evidovat, zašleme Ti potvrzovací email, že o Tobě víme.

Přijď na wokrshop

Teď už Ti nezbývá nic jiného než se dostavit v určitém termínu do nové místnosti 39d.

Kde workshopy proběhnou?

Všechny workshopy proběhnou v nově zrekonstruované místnosti T2:B2:39d, která vám nabídne spoustu prostoru nejen pro vaše zdokonalování. Ve videu níže se můžete podívat na průběh celé rekonstrukce a spatřit finální podobu místnosti.

Naši další partneři

Prostřednictvím našich partnerů zprostředkováváme studentům náhled do reálného světa byznysu a IT, příležitosti pro získání zkušeností, možnosti rozšiřujícího vzdělání a perspektivu osobního rozvoje. Hlavním partnerem centra je společnost IBM. Díky klíčovému partnerství s touto firmou se nám podařilo vybudovat silné univerzitní zázemí a v rámci něj dlouhodobě rozvíjíme spolupráci ve výuce a projektech.

Logo Sophia Solutions
Logo IBM
Logo PWC

Staň se součástí CZM

Všechny dovednosti, kterým se naučíte v rámci studia specialiazce je navíc možné si vyzkoušet i v rámci stáže v našem centru, čímž se může člověk obohatit o další praktické zkušenosti a zkusit si práci na reálném projektu. Od vzniku centra v roce 2008 se do stáže zapojilo již více než 90 studentů a mnoho z nich se k nám i po letech vrací sdílet s námi své zkušenosti a zážitky z komerčního světa. A není se čemu divit. Jednou z největších výhod stáže v CZM je bezesporu studentský kolektiv. Můžeme hrdě prohlásit, že v naší open-space kanceláři to žije a nechybí dobrá atmosféra a dobrá kávová kultura (milovníci čaje jsou mezi námi taky).

Jak to u nás vypadá, to zjistíš třeba na našem Instagramu. Nebo se prostě přijď podívat ;-).

Kolektiv
Kolektiv
Kolektiv

Některé služby tohoto webu využívají kvůli zjišťování návštěvnosti soubory cookie. Pokud Vám to vadí, můžete to odmítnout.

Top