Výběrové workshopy organizované CZM

Přihlas se na některý z workshopů a posuň své znalosti na další level.

Workshopy povedou experti z řad externích partnerů s mnohaletou praxí v probírané oblasti.

Úvod

Společně s našimi průmyslovými partnery jsme se rozhodli připravit pro studenty řadu workshopů se zaměřením na IT. Cílem je prohloubit znalosti v oboru IT, soft skills a projektového řízení. Celkem se bude konat 5 workshopů, které proběhnout vždy v pondělí od 9:00 do 15:00 v místnosti T2:B2:39d . Workshopy jsou prakticky stavěné, avšak bez nutné teorie to opravdu nepůjde. Proto se vždy na úvod účastníci dozví nezbytnou teorii pro pochopení dané problematiky a poté přejdou do praktického cvičení, ve kterém si budou moct vše vyzkoušet a případně se doptat vedoucího workshopu. Každý workshop bude zakončen vypracováním nenáročné domácí úlohy, na které účastník může prokázat získané vědomosti. Úlohu je nutné splnit, pokud chce student získat certifikát o absolvování workshopů. Po absolvování alespoň 3 z 5 workshopů a úspěšném vypracování úloh, dostane účastník certifikát prokazující jeho znalost probíraného tématu. Vítání jsou i studenti, kteří o certifikát usilovat nechtějí a zajímá je pouze probírané téma.

Co je cílem?

Rozšířit vědomosti studentů v oboru IT a přiblížit jim tento svět odborníky z praxe.

Kdo workshopy povede?

Prezentující a zároveň cvičící budou vždy odborníci z praxe.

Jak získám certifikát?

Stačí absolvovat 3 z 5 workshopů a úspešně odevzdat domácí úkoly.

Kdy se workshopy konají?

Vždy v pondělí od 9:00 do 15:00 v místnosti T2:B3:39d.

Není to jenom nudné tlachání?

Workshopy jsou prakticky zaměřené a cílem je, aby si účastníci co nejvíce mohli dané téma osahat.

Kdo se může přihlásit?

Všichni studenti FEL a FIT.

Předešlý běh workshopů

Podívejte se na to, jak proběhly workshopy v zimní semestru roku 2022 a co o nich řekli jejich účastníci.

Fotogalerie z předávání certifikátů

Účástníci, kteří absolvovali přinejmenším 3 z 5 workshopů obdrželi certifkát potvrzující jejich znalosti v probíraných tématech. Předávání certifikátů proběhlo na vánočním večírku CZM 2022. Velice váženým hostem tohoto večírku byl děkan fakulty elektrotechnické prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., který společně s vedoucím Centra znalostního managementu Ing. Janem Kočím předali absolventům workshopů jejich zasloužené certifikáty.

Harmonogram workshopů

Automatizované testování – Cypress

Pro závažnou nemoc zrušeno, připravujeme náhradní termín

Náplň workshopu

Obsah

V rámci workshopu se seznámíte s populárním způsobem testování aplikací - konkrétně s tím automatizovaným. Dozvíte se základy o cyklu vývoje software a rolích v rámci vývoje software a testingu. Také se dozvíte, jak se vytváří kvalitní testovací analýza, jak se má přistupovat k testům na straně frontendu a backendu a samozřejmě, jak mohou automatické testy zlepšit vývoj aplikací a šetřit váš čas.

Praktická část

S využitím nástroje Cypress se naučíte tvořit scénáře průchodu webovými aplikacemi, provolávání API a vyzkoušíte si, jak testy vyhodnocovat se zapojením reportovacích nástrojů. To vše na webech, které dobře znáte (např. alza.cz).

Úkol

Úkolem bude vytvořit vlastní testovací scénář nákupu zboží na populárním eshopu. Cílem bude seznámit se s komplexním prostředím obchodní platformy a s využitím těchto znalostí navrhnout a implementovat reálný uživatelský průchod.

Tutor

Photo of Pavel Adam

Pavel Adam

Automation expert

Pavel je zapálený profesionál v oblasti automatizace, včetně CI/CD testing, analýzy mikromanagementu, QA a řízení týmů. Co se týče virtuálek, zde se Pavel vyzná v privátních LABs, hostovaných na PROMOX-VE klastru (3 nody).

Pokud se dále zajímáte o Linux s přesahem do DevOps anebo virtualizaci, i zde bude Pavel ideálním parťákem. Za firmu DNAi.ai Pavel nabízí své znalosti také jako mentor na ČVUT.

Kromě výše uvedeného je jeho vášní fotografie za pomoci super-tele objektivu s fokusem na fotografii zvířat ve volné přírodě (wild-scouting/bushcraft/tramping). Je milovník hudebních žánrů bluegrass, bluess, jazz a swing. Hraje na bluegrass kytaru. Pokud byste se chtěli inspirovat a umět si nastavit work-life balanace, Pavel umí poradit i s tímto tématem.

Své zkušenosti a znalosti získal ve Vodafone, Sberbank, Komerční bance nebo LMC. Nyní spolupracuje se společností Tekies.eu, ve které se věnuje převážně testingu.

Úvod do DevOps – Gitlab

27.03.2023

Náplň workshopu

Obsah

Pojem DevOps dříve či později zaslechne každý, kdo se pohybuje kolem vývoje aplikací. Po absolvování tohoto workshopu zjistíte, že náplní práce „DevOpsáka“ nejsou jen nudné úpravy konfigurací, ale že je to rozmanité portfolio činností, bez kterých by nebylo možné aplikace nasadit a učinit je tak dostupnými pro uživatele.

V rámci workshopu si vyzkoušíte, jak aplikaci převést do prostředí public cloudu. Seznámíte se s technologiemi jako jsou Gitlab (pipelines), Azure nebo Kubernetes, především si ale vyzkoušíte, co všechno je nutné, aby aplikace spatřila světlo světa.

Prerekvizity

  1. Účastník workshopu bude mít účet na GitLabu, kde bude možné spouštět pipeliny (může pro ověření vyžadovat kreditní kartu) *
  2. Účastník workshopu bude mít založený účet na Azure cloudu (pro ověření vyžaduje kreditní kartu) *
  3. Účastník bude mít na laptopu nainstalovanou Javu
  4. Účastník bude mít na laptopu nainstalované JetBrains IDEA IDE
*pokud Vaše využití zdrojů na těchto platformách zůstane v rámci stanovených limitů, nebudou Vám účtovány žádné poplatky

Praktická část

Nejprve si vytvoříme velice jednoduchou aplikaci pracující s databází a následně ji nahrajeme do GitLab repozitáře. Poté si v Gitlabu napíšeme pipeline, která nám vytvoří image, jež bude následně pushnut do Container registry. Na závěr si v Azure public cloudu vytvoříme jednoduchý AKS cluster, do kterého bude CD (continuous development) část pipeliny deployovat naši cvičnou aplikaci.

Úkol

Úkolem bude odevzdat funkční aplikaci běžící v AKS (Azure Kubernetes Service) clusteru v Azure public cloudu, která půjde provolat z internetu a pipelinu v Gitlabu. Pipelina bude zpracovávat zdrojový kód z repozitáře v Gitlabu a tvořit z něj obraz (image), který bude následně nahrán do kontejnerového registru. Poté automaticky nasadí tento obraz do AKS clusteru.

Tutor

Photo of Sample

Ing. Filip Hrdlička

Artificial intelligence expert

  • Absolvent VŠCHT

Filip vyučuje na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT magisterské předměty zaměřené na umělou inteligenci a bakalářské předměty zaměřené na robotiku. V DNAi.ai vede skupinu juniorů, které zaučuje v JAVA backendu a datových strukturách. Zároveň ve firmě působí i jako mentor.

Učitelství je Filipovou vášní.

Nyní také rozjíždí projekt pro lidi s Alzheimerovou chorobou, kdy umělá inteligence rozeznává a vyhodnocuje potenciální rizika a rizikové situace, které mohou nastat. Ty následně mitiguje tím, že pomocí IoT rozesílá informace pečovatelům o možné hrozbě, např. nevypnutý plyn, voda nebo pád. Tento pilotní projekt běží v nestátní neziskové organizaci Sue Ryder, která se zabývá péčí o seniory a jejich rodiny.

Ve volném čase si prohlubuje znalosti a dovednosti v IT technologiích a má francouzského buldočka.

React

03.04.2023

Náplň workshopu

Obsah

Začínáte být unavení z algoritmizačních úloh a optimalizačních metod, pak je tento workshop právě pro vás. Získáte zde přehled o hlavních principech vývoje uživatelského rozhraní, zjistíte, jaká je hlavní filozofie nejpopulárnějšího frameworku pro vývoj frontendu, jaké jsou jeho výhody i nevýhody a na praktických příkladech se naučíte důležité techniky, které vám přijdou vhod při dalším setkání s Reactem.

Praktická část

Nejprve se prostřednictvím implementace kultovních aplikací jako je counter či todo list seznámíme s knihovnou React a jejími paradigmaty, například s jednosměrným tokem dat či JSX. Po úvodním otrkání si osvojíme kompozici komponent a řízení stavu prostřednictvím hooků, díky kterým si vytvoříme rozhranní pro jednoduchý chat server.

Úkol

Naší chatovací aplikaci bude po úmorném sprintu scházet několik zásadních funkcionalit, jako je routování či uživatelsky přívětivá indikace stavu síťových požadavků. Vaším úkolem bude doimplementovat tyto features prostřednictvím vhodných knihoven.

Tutor

Photo of Adam Kovář

Bc. Adam Kovář

React specialist

  • Absolvent ČVUT

Adam bude brzy absolventem magisterského OI FEL. React je jeho prací i jeho koníčkem, již přes tři roky se intenzivně věnuje vývoji frontendových aplikací. Mezi jeho úspěšné projekty patří bakalářská práce na navigaci v budovách FEL, kterou nyní využívá aplikace Felsight. Zásadní měrou se podílel a stále podílí na tvorbě integrační platformy HUB.FEL vyvíjené v rámci CZM, kde navrhoval celou komplikovanou strukturu frontendové části platformy.

Oblast, které se dále věnuje jsou automatizované testy, především v nástroji Cypress. Mezi jeho zájmy patří sledování aktuálních trendů v programátorské komunitě, které pak rád aplikuje do praxe.

Project management

17.04.2023

Náplň workshopu

Obsah

Během workshopu vám budou blíže představeny základy projektového řízení v kostce. Zaměříte se především na metodiky vodopád a SCRUM a na jejich přizpůsobení v korporátní sféře. Povíte si, jaké jsou způsoby využití jednotlivých přístupů a porovnáte jejich výhody a nevýhody. Dále se zaměříte na část, která se týká odhadování a harmonogramů - „Dobré odhadování klíčem k úspěchu.“ V neposlední řadě se také budete věnovat průběhu projektu, od myšlenky až k jeho uzavření a podíváte se na time management nejen v projektovém řízení.

Praktická část

V průběhu workshopu studenti dostanou sérii praktických úkolů, aby na místě ověřili nově nabyté znalosti.

Úkol

Součástí úkolu je participace na jednotlivých zadáních v rámci workshopu. Dle situace bude pravděpodobně následovat krátké domácí cvičení, které vám zabere maximálně jednu hodinu času s nutností poslat výsledek lektorovi.

Tutor

Photo of Jan Petrovič

Ing. Jan Petrovič

Project manager

  • Absolvent ČZU
Svou profesní dráhu začal jako konzultant a analytik. Díky tomu se z něj stal obhájce a zastánce přístupu, že správný Project Manager nebo agilní kouč musí znát nejen metodiku, ale také porozumět věcné stránce možných problémů projektového řízení.

Jan momentálně vede klíčové projekty ve společnosti Tekies. Své bohaté zkušenosti s projektovým řízením načerpal ze spolupráce s IBM, bankovními domy a Fujitsu. Pravidelně přednáší a školí na středních a vysokých školách.

Jeho velice kladný vztah k přírodě, sportu a turistice vyústil v zájem o životní prostředí, které následně vedlo ke spolupráci s neziskovými organizacemi a založením bezobalového obchodu.

Aplikační bezpečnost

24.04.2023

Náplň workshopu

Obsah

Během workshopu se dozvíte o nejčastějších zranitelnostech aplikací, způsobech útoku a obrany. Naučíte se efektivně identifikovat bezpečnostní požadavky pro nově vyvíjené systémy a ověřit jejich splnění. Podíváme se, jak agilní metodiky změnily svět vývoje software a jaký dopad mají na řízení bezpečnosti v procesu vývoje. Ukážeme si výstupy z bezpečnostního testování s cílem porozumět závažnosti zranitelností a vyhodnotit náročnost jejich oprav.

Praktická část

V praktické části vytvoříme model hrozeb pro vybranou aplikaci a definujeme nefunkční bezpečnostní požadavky, které budou součástí zadání pro vývojový tým. Určíme vhodný způsob a rozsah bezpečnostního testování pro tuto aplikaci.

Úkol

Součástí úkolu je aktivní účast na teoretické a praktické části workshopu. Lektora zajímá pohled studentů na bezpečnost, a proto je součástí workshopu napsání krátké eseje na zvolené téma.

Tutor

Photo of Josef Kýcha

Ing. Josef Krýcha

Cyber security specialist

  • Absolvent VŠE

Svou profesní dráhu zahájil jako analytik Bezpečnostní informační služby, kde se věnoval vyhodnocování zpravodajských informací o bezpečnosti kritické informační a komunikační infrastruktury České republiky. Po odchodu ze služby se zaměřil na zabezpečení bankovních aplikací a metodiku bezpečného vývoje software v agilním prostředí. Jako bezpečnostní expert působil v týmech ČSOB, Deutsche Bank, Canonu a Oraclu.

V současné době pomáhá zákazníkům se zabezpečením IT infrastruktury a aplikací. Mezi jeho oblíbené aktivity patří automatizace bezpečnosti, řízení rizik a modelování hrozeb s cílem identifikovat slabiny systémů a způsoby jejich zneužití. Bezpečnost analyzuje z pohledu útočníka, který se liší od pohledu obránců.

Jak se zúčastnit?

Vyplň formulář

Formulář pro přihlašování najdeš po kliknutí na fialové tlačítko.

Počkej na potvrzovací email

Až Tvoji účast budeme evidovat, zašleme Ti potvrzovací email, že o Tobě víme.

Přijď na workshop

Teď už Ti nezbývá nic jiného než se dostavit v určitém termínu do nové místnosti 39d.

Kde workshopy proběhnou?

Všechny workshopy proběhnou v nově zrekonstruované místnosti T2:B2:39d, která vám nabídne spoustu prostoru nejen pro vaše zdokonalování. Ve videu níže se můžete podívat na průběh celé rekonstrukce a spatřit finální podobu místnosti.

Naši další partneři

Prostřednictvím našich partnerů zprostředkováváme studentům náhled do reálného světa byznysu a IT, příležitosti pro získání zkušeností, možnosti rozšiřujícího vzdělání a perspektivu osobního rozvoje. Hlavním partnerem centra je společnost IBM. Díky klíčovému partnerství s touto firmou se nám podařilo vybudovat silné univerzitní zázemí a v rámci něj dlouhodobě rozvíjíme spolupráci ve výuce a projektech.

Logo Sophia Solutions
Logo IBM
Logo PWC

Staň se součástí CZM

Všechny dovednosti, kterým se naučíte v rámci studia specialiazce je navíc možné si vyzkoušet i v rámci stáže v našem centru, čímž se může člověk obohatit o další praktické zkušenosti a zkusit si práci na reálném projektu. Od vzniku centra v roce 2008 se do stáže zapojilo již více než 90 studentů a mnoho z nich se k nám i po letech vrací sdílet s námi své zkušenosti a zážitky z komerčního světa. A není se čemu divit. Jednou z největších výhod stáže v CZM je bezesporu studentský kolektiv. Můžeme hrdě prohlásit, že v naší open-space kanceláři to žije a nechybí dobrá atmosféra a dobrá kávová kultura (milovníci čaje jsou mezi námi taky).

Jak to u nás vypadá, to zjistíš třeba na našem Instagramu. Nebo se prostě přijď podívat ;-).

Kolektiv
Kolektiv
Kolektiv

Některé služby tohoto webu využívají kvůli zjišťování návštěvnosti soubory cookie. Pokud Vám to vadí, můžete to odmítnout.

Top