Ing. Pavel Náplava, Ph.D.

Ing. Pavel Náplava, Ph.D.


zástupce vedoucího

 • ČVUT FEL, Technická 2, 166 27 Praha 6 - Dejvice
 • naplava@fel.cvut.cz
 • spoluprace@fel.cvut.cz
 • +420 603 434 325
 • +420 224 353 708

Pracovní zařazení

 • Koordinátor spolupráce s průmyslem
 • Vědecký pracovník

Oblasti zájmu

 • Manažerská informatika, Business Informatics.
 • Reálné opce, hodnocení projektů.
 • Cloudové technologie.
 • Analýza a implementace informačních systémů.
 • Konzultace v oblasti počítačové infrastruktury a nasazování informačních systémů.
 • Projektové řízení spojené s analýzou a implementací informačních systémů.
 • Procesní řízení a informační management.
 • Business Intelligence a Performance Management.
 • Vedení projektových týmů a problematika softskills.
 • Výuka studentů na ČVUT FEL a FIT.
 • Návrh a realizace počítačové infrastruktury.
 • Zabezpečení informací a počítačových systémů.
 • Produkty a technologie Microsoft a IBM.

Dosažené vzdělání

 • 1989, maturita, Gymnázium Uherské Hradiště
 • 1994, titul Ing., ČVUT FEL Praha, obor Elektronické počítače
 • 2018, titul Ph.D., ČVUT FEL Praha, studijní obor Řízení a ekonomika podniku, DSP P2612 Elektrotechnika a informatika

Absolvovaná praxe

 • 6 let odborný asistent, ČVUT FEL Praha, Katedra počítačů
 • 3 měsíce stáž na TU Delft, Holadnsko
 • 10 let práce na různých pozicích v komerční sféře: programátor, analytik, konzultant, architekt, vedoucí projektových týmů
 • 5 let jako zaměstnanec ve velkých národních i nadnárodních společnostech
 • 5 let jako spolumajitel menší firmy, orientované na poskytování informačních technologií a systémů
 • Od roku 2009 zaměstnanec ČVUT FEL Praha, Centrum znalostního managementu
 • Od roku 2017 koordinátor spolupráce ČVUT FEL s průmyslem

Výuka předmětů

Magisterské předměty

Spolupráce na projektech

 • Řešitel FRVŠ projektu: FRVŠ č. 33/110050/13393 - 1204/2011, Inovace předmětu Corporate Performance Management
 • Spoluřešitel projektu TAČR: TA01010784, Využití výpočetního výkonu cloud technologie pro zpracování inteligentních elektronických formulářů
 • Procesní analýza ČVUT FEL
 • Procesní analýza Škoda Praha Invest
 • Procesní analýza ZČU Plzeň

Publikace

Odborné

 • Náplava, P.; Zoubek, L.; Kočí, J.; Louda, J. Establishing Successful Industry-University Cooperation on Start-up Principles. In: Practitioners Proceedings of the 2018 University-Industry Interaction Conference: Challenges and Solutions for Fostering Entrepreneurial Universities and Collaborative Innovation. Amsterdam: University Industry Innovation Network, 2018. pp. 49-65. ISBN 978-94-91901-33-1.
 • Náplava, P. Establishing Successful Industry Cooperation. Unpublished Lecture. IBM United Kingdom Limited. 2018-04-13.
 • Náplava, P.; Starý, O. REÁLNÉ OPCE A JEJICH VYUŽITÍ V PROSTŘEDÍ IT TECHNOLOGIÍ. 2017. PhD Thesis.
 • Náplava, P. , Evaluation of Cloud Computing Hidden Benefits by Using Real Options Analysis, Acta Informatica Pragensia. 2016, 5(2), 162-179. ISSN 1805-4951.
 • Náplava, P. - Pergl, R.: Empirical Study of Applying the DEMO Method for Improving BPMN Process Models in Academic Environment. In Proceedings of the 17th IEEE Conference on Business Informatics. Piscataway: IEEE Operations Center, 2015, p. 18-26. ISBN 978-1-4673-7340-1.
 • Náplava, P.: Cloud computing a reálné opce jako akcelerátor začínajících IT technologických firem. Acta Informatica Pragensia. 2014, roč. 3, č. 3, s. 259-279. ISSN 1805-4951.
 • Náplava, P. - Hronza, R. - Kočí, J. - Pavlíček, J.: How to Successfully Start the Transformation of an Academic Institution. Case study on the process mapping project at the Czech Technical University. In Complementary proceedings of the 8th Workshop on Transformation & Engineering of Enterprises (TEE 2014), and the 1st International Workshop on Capability-oriented Business Informatics (CoBI 2014) co-located with the 16th IEEE International Conference on Business Informatics (CBI 2014). Aachen: RWTH Aachen University, 2014, vol. 1, p. 1-15. ISSN 1613-0073.
 • Pavlíček, J. - Náplava, P. - Kočí, J.: B.H.H.E Emergency prediction research. In Proceedings of 2014 International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid. Piscataway: IEEE Operations Center, 2014, art. no. 1, ISBN 978-1-4673-6123-1.
 • Pavlíček, J. - Náplava, P. - Kočí, J.: Emergency escape methodology powered by Businesses process modeling B.H.H.E Methodology. In Proceedings of 2014 International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid. Piscataway: IEEE Operations Center, 2014, art. no. 2, ISBN 978-1-4673-6123-1
 • Náplava, P. Real Options and their Possible Usage in the ICT Investments Planning. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering, May 16, 2013, Prague: Czech Technical University. 2013. ISBN 978-80-01-05242-6.
 • Náplava, P.: Emoce při výchově (nejen) projektových manažerů. In Sborník anotací příspěvků konference Projektový management. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, 2012, s. 29-30.
 • Kordík, P. - Náplava, P. - Šnorek, M. - Genyk-Berezovskyj, M.: A Modified GMDH Method and Model Quality Evaluation by Visualization. Control Systems and Computers. 2003, no. 2, p. 68-75. ISSN 0130-5395.
 • Náplava, P. - Šnorek, M.: Modeling of Student's Quality by Means of GMDH Algorithms. System Analysis Modelling Simulation. 2003, vol. 43, no. 10, p. 1415-1426. ISSN 0232-9298.
 • Kordík, P. (poř.) - Čepek, M. (poř.) - Skrbek, M. (poř.) - Koutník, J. (poř.) - Šnorek, M. (poř.) - et al.: IWIM 2007. [Pořádání konference]. 2007.
 • Náplava, P. - Hlavička, J. - Jelínek, I. (ed.): Annual Report 1999. [Annual Report]. Prague: CTU, Faculty of Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, 2000. DC-2000-02. 105 p.
 • Náplava, P. - Hlavička, J. - Jelínek, I. (ed.): Annual Report 2000. [Annual Report]. Prague: CTU, Faculty of Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, 2001. DC-2001-01. 102 p.
 • Náplava, P. - Hlavička, J. - Jelínek, I. (ed.): Annual Report 2001. [Annual Report]. Prague: CTU, Faculty of Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, 2002. DC-2002-01. 102 p.
 • Náplava, P. - Jelínek, I. (ed.): Annual Report 2002. [Annual Report]. Prague: CTU, Faculty of Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, 2003. DC-2002-01. 103 p.
 • Kordík, P. - Náplava, P. - Šnorek, M. - Genyk-Berezovskyj, M.: The Modified GMDH Method Applied to Model Complex Systems. In International Conference on Inductive Modeling - ICIM 2002. Lviv: State Scientific and Research Institute of Information Infrastructure, 2002, p. 150-155. ISSN 0135-5465.
 • Náplava, P.: Real Options and their Possible Usage in the ICT Investments Planning. In POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague: Czech Technical University, 2013, . ISBN 978-80-01-05242-6.
 • Náplava, P.: Zpracování obrazu neuronovou sítí. In Poster 1996. Praha: ČVUT, Fakulta elektrotechnická, 1996, s. 94.
 • Náplava, P.: Zpracování obrazu neuronovou sítí. In Poster 1995. Prague: CTU, Faculty of Electrical Engineering, 1995, p. 149.
 • Náplava, P. - Kordík, P.: Hybrid Inductive Models: Topology of Model can Reveal much about Problem. In IWIM 2007 - International Workshop on Inductive Modelling. Praha: Czech Technical University in Prague, 2007, p. 288-293. ISBN 978-80-01-03881-9.
 • Náplava, P. - Šnorek, M.: Analysis of Input Data by Means of GMDH Neural Networks. In International Conference on Inductive Modeling - ICIM 2002. Lviv: State Scientific and Research Institute of Information Infrastructure, 2002, p. 156-162. ISSN 0135-5465.
 • Náplava, P. - Šnorek, M.: Fuzzy Model of Student's Behaviour Generated by Means of GMDH Algorithms. In Intelligent Technologies - Theory and Applications. Nieuwe Hemweg: IOS Press, 2002, p. 135-136. ISSN 0922-6389.ISBN 1-58603-256-9.
 • Náplava, P. - Šnorek, M.: GMDH Neural Network and its Parallel Implementation. In Proceedings of the International Workshop Modelling and Simulation in Management, Informatics and Control. Žilina: Technical University of Žilina, 1999, p. 195-202. ISBN 80-7100-635-1.
 • Náplava, P. - Šnorek, M.: Modelling of Students Coming to FEE, CTU, Prague. In Poster 2001. Prague: CTU, Faculty of Electrical Engineering, 2001, p. IC31.
 • Náplava, P. - Šnorek, M.: Modelling of Student's Quality by Means of GMDH Algorithms. In Modelling and Simulation 2001. Erlangen: SCS Publishing House, 2001, p. 696-700. ISBN 1-56555-225-3.
 • Náplava, P. - Šnorek, M.: Object Recognition by a Neural Network. In Workshop 96. Prague: CTU, 1996, vol. I, p. 297-298.
 • Náplava, P. - Šnorek, M.: Parallel Implementation of the GMDH Neural Network. In Workshop 97. Prague: CTU, 1997, vol. I, p. 303-304.
 • Náplava, P. - Šnorek, M.: Parallel Implementation of the GMDH Neural Network. In Poster 1997. Prague: CTU, Faculty of Electrical Engineering, 1997, p. 23.
 • Náplava, P. - Šnorek, M.: System Modelling by Means of GMDH Algorithms. In Proceedings of the International Workshop MOSMIC 2001. Žilina: University of Žilina, 2001, p. 125-132. ISBN 80-7100-883-4.
 • Skrbek, M. - Puchta, M. - Náplava, P.: Závěrečná zpráva projektu Zabezpečení USB portu a FireWire ve vztahu na standard IEEE P1667. [Výzkumná zpráva (v RIV druh Vsouhrn)]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. ST20072007009. 140 s.
 • Skrbek, M. - Puchta, M. - Schmidt, J. - Náplava, P. - Marek, R.: Zabezpečení USB portu a FireWire v operačních systémech Windows 2000 a Windows XP. [Výzkumná zpráva (v RIV druh Vsouhrn)]. Praha: ČVUT, Fakulta elektrotechnická, 2006. 1. 154 s.

Ostatní

 • Kam kráčíte, studenti techniky? 2009, NÁPLAVA P.In Sborník konference projektový management, UTB Zlín, 2009
 • Uživatel jako součást zabezpečení. In IT Professional - IT Security I, speciální vydání časopisu IT systems
 • Dokonalá bezpečnost ve světě IT? In Converegence, 1-2/2006
 • Bezpečnost ve světě IT: znamená konec papíru? In Convergence 3/2006
 • Bezpečnost ve světě IT: Elektronické médium – proč by jej měl někdo přečíst, když mně to nejde? In Convergenece 6/2006
 • Umíme si ohlídat data? In Convergence 10/2006
 • Endpoint Security, Další krok ke snížení nebezpečí ztráty dat. In Security, PC World, červen/červenec/srpen 2006
 • Endpoint Security II – jak chránit klienta? In Security, PC World, září/říjen/listopad 2006
 • Endpoint Security III: Klient a co dál? In Security World 2007, 1
 • Ochrana EndPointu v praxi? In Security World, 2007, 2
 • EndPoint Security IV: Chráníme opravdu všechno? In Security World. - 2007, č. 3, s. 40 - 41, 3
 • Aplikace různých bezpečnostních norem. In Bezpečnost a ochrana firemních dat, příloha ComputerWorld, březen 2007

Některé služby tohoto webu využívají kvůli zjišťování návštěvnosti soubory cookie. Pokud Vám to vadí, můžete to odmítnout.

Top