Projekty

Hledat uplatnění našich znalostí a dovedností v praxi je to, co dává našemu působení smysl. Realizace projektů nám umožňuje naplňovat náš cíl a aktivně tak přispívat k rozvoji naší univerzity jako prestižní instituce.

Aktuální projekty

Moodle FEL ČVUT

Hlavní školní systém pro podporu výuky. Hojně využívaný během výuky jak studenty, tak i vyčujícími pro sdílení materiálů, psaní testů, odevzdávání úkolů a k dalším aktivitám spojených s výukou.
Na čem letos pracujeme?
 1. Pravidelná aktualizace na poslední verzi systému
 2. Modul pro živé hlasování (livevoting)
 3. Propojení s evaluačním systémem BRUTE
 4. Jednotkové testy modulů pro zvýšení stability a spolehlivosti funkcí

FELSight

Aplikace sloužící pro podporu time managementu a organizace studia primárně studentům ale i vyučujícím. Zároveň aplikace umožňuje vytvořit si s rozvrh pro výuku, vyhledat předměty dle studentových preferencí a zorientovat se ve škole díky přehledu místností.
Na čem letos pracujeme?
 1. Sloučení kurzů s více kódy pod jeden kód
 2. Možnost komunitního sdílení studijních materiálů
 3. Zasílání průběžnou zpětné vazbu k výuce
 4. Vytvoření mobilní aplikace na platformu Android
 5. Přidání plánku budov a navigace mezi místnostmi pro podporu kontaktní výuky

Kometa

Aplikace sloužící k rozdělování financí pro katedry na základě metodiky pro přerozdělení financí Kometa 2.0. Je využívána zejména vedením fakulty a rozvrháři na začátku semestru, ke srovnání zařazení učitelů mezi jednotlivými katedrami.
Na čem letos pracujeme?
 1. Zjednodušení práce rozvrhářům jednotlivých kateder
 2. Zpřehlednění kontroly výdajů
 3. Zapracování nových metodik
 4. Zajištění uživatelské podpory rozvrhářům
 5. Upgrade aplikace a refactoring

HUB.FEL

V tuto chvíli stále vyvíjená aplikace, díky níž budou moct studenti i vyučující využít pouze jeden systém, který zastřeší všechny doposud existující systémy. Hlavními přednostmi systému budou moderní uživatelské rozhraní, které bude zobrazovat data z integrovaných systémů a modulární architektura založená na mikroslužbách.
Na čem letos pracujeme?
 1. Vytvoření a konzultace dlouhodobé vize
 2. Analýza požadavků
 3. Návrh architektury
 4. Návrh uživatelského rozhraní
 5. Implementace první verze aplikace
 6. Sběr zpětné vazby a její zpracování

Témata

Aplikace Témata řeší vypisování semestrálních projektů ze strany vyučujících a následné přihlašování ze strany studentů. Umožňuje vypisovat semestárlní, disertační, týmové a jednosemestrální projekty.
Na čem letos pracujeme?
 1. Komunikace s Usermap API
 2. Odevzdávací systém pro semestrální projekty
 3. Vytvoření veřejného REST API
 4. Revize administrátorského prostředí
 5. Sloučení a revize zdrojů, které vypisování témat umožňují
 6. Nasazení, podpora a zpracování zpětné vazby předchozí verze

Semestrální hodnocení studentů doktorského studia

Aplikace slouží zaměstnancům a studentům doktorského studia pro automatizaci procesu semestrálního hodnocení. Studenti zde mohou vyplnit informace ohledně svého studia a zaměstnanci pak posuzovat, jestli student splnil všechny požadavky pro pokračování ve studiu.
Na čem letos pracujeme?
 1. Zapracování připomínek zpětné vazby
 2. Automatizace činností souvisejících se správou a spouštění hodnocení
 3. Napojení na data v systému KOS
 4. Vytvoření API pro zpřístupnění dat
 5. Tvorba dokumentace a návodů umožňující předání do administrace referentek OVV FEL

Hodnocení zaměstnanců a atestace

Aplikace fungující v rámci HUB.FEL poskytuje akademickým pracovníkům elektronický formulář hodnocení, který agreguje data více univerzitních systémů. Vedení fakulty tak poskytuje přehled dat o pracovnících včetně jejich vyjádření a komentářů.
Na čem letos pracujeme?
 1. Implementace první verze aplikace pro pětileté atestační hodnocení
 2. Získávání dat z API Usermap, KOS a V3S
 3. Úpravy dle metodiky
 4. Uživatelské testování a zapracování připomínek

Navigate FEL

Nově vznikající platforma navigací zahrnuje web navigate.fel.cvut.cz a navigační kiosky, které jsou umístěné u vstupů do budov v Dejvicích (T2) a na Karlově náměstí (E). Tento systém stále rozšiřujeme o nové požadavky a pracujeme i na jeho větší spolehlivosti.
Na čem letos pracujeme?
 1. Zakreslování chybějících místností a budov ČVUT FEL
 2. Implementace vzdálené správy kiosků
 3. Optimalizace vyhledávání
 4. Napojení systému na další projekty CZM

Realizované projekty

Platforma pro podporu studia

 • Kontaktní osoba: Bc. Aleš Górecki (CourseWare, Moodle), Dominika Kouba (FELSight)
 • Zahájení: červen 2014
 • Dokončení: leden 2017

Provedli jsme analýzu, návrh i vývoj kompletní platformy pro podporu studia. Platforma zahrnuje fakultní Moodle, systém CourseWare, centrální aplikaci FELSight, ale také serverovou část systému pro kontrolu plagiátů Prosecutor. V rámci projektu jsme provedli také migrace dat do centrálních systémů z jejich původního umístění, rozsáhlá školení a poskytli aktivní podporu vyučujícím.

Návrh nové verze KOSu

Ve spolupráci s Výpočetním centrem ČVUT jsme analyzovali aktuální stav, konkurenční řešení i technické možnosti a navrhli změny webového rozhraní celouniverzitního informačního systému KOS.

Upgrade Moodle

 • Kontaktní osoba: Bc. Aleš Górecki
 • Zahájení: únor 2017
 • Dokončení: únor 2018

Upgrade Moodle z verze 2.8 na 3.2: celková modernizace, významné zvýšení zabezpečení, vytvoření nadstavby pro automatické vyhodnocování využití Moodle.

Elektronizace procesů doktorského studia FIT

 • Kontaktní osoba: Bc. Tomáš Malinkovič
 • Zahájení: březen 2014
 • Dokončení: listopad 2017

Analýza agendy doktorského studia a specifikace oblastí vhodných pro elektronizaci formou doplnění nebo rozvoje současných nástrojů. Cílem projektu je zefektivnění a zjednodušení celé agendy při současném zlepšení informovanosti všech účastníků.

Elektronizace procesů agendy závěrečných prací FIT

 • Kontaktní osoba: Bc. Tomáš Malinkovič
 • Zahájení: listopad 2014
 • Dokončení: srpen 2017

Analýza a elektronizace agendy schvalování, odevzdání a hodnocení závěrečných prací bakalářských a magisterských studentů s cílem zvýšit povědomí o vypsaných a obhájených tématech na fakultě a získání datových podkladů pro business inteligence.

Elektronizace procesů studijního oddělení

 • Kontaktní osoba: Dominik Stasiowski
 • Zahájení: květen 2016

Na základě analýzy procesů jsme zrealizovali on-line aplikaci pro elektronické řízení žádostí studijního oddělení. Webová aplikace umožňuje studentům vyřizovat vybrané žádosti on-line prostřednictvím webu fakulty.

IoT projekty

 • Kontaktní osoby: Ing. Jan Kočí, Ing. David Kadleček
 • Zahájení: listopad 2017

V rámci spolupráce s firmou IBM participujeme se špičkovými firmami jak na projektech komečních, tak i na projektech týkajících se aplikovaného výzkumu. Aktuálně se zabýváme těmito projekty:

 • Analýza lidského genomu pomocí metod strojového učení nad platformou pro big data
 • Implementace konverzačního agenta - chatbota, který nahrazuje člověka ve stadardizovaných rozhovorech strojem (Motol - diabetologie)
 • Sběr dat v průmyslu, logistice, distribuce do IoT platformy, strojová analýza a vizualizace těchto dat (U.S. STEEL, ČEZ)
 • Sběr dat z komplexních strojů (např. motorů), analýza jejich chování a parametrů pomocí deep learningu za účelem návrhu lepších strojů (Honeywell)

Marketingová kampaň pro FEL

 • Kontaktní osoba: Daniel Groschup
 • Zahájení: 2020

Příprava, plánování, vedení, realizace a vyhodnocení kampaně pro zvýšení počtu uchazečů pro obory SIT, EK, EEM a BIO.

Evaluace zaměstnanců v2

Vytvoření nové verze aplikace pro pravidelné hodnocení akademických pracovníků FEL zahrnuje přepracování vzhledu, úpravu formulářů dle nové metodiky a vytvoření rozhraní pro atestační komise.

Do naší práce vkládáme velké úsilí a věnujeme velkou péči tomu, aby naše výstupy projektů byly profesionální a vedly ke spokojenosti zaměstnanců, našich partnerů i zákazníků. Díky přátelskému a otevřenému prostředí podporujeme studenty také v jejich osobnímu rozvoji a do projektů je aktivně zapojujeme. Naše centrum si tak od svého vzniku vybudovalo reputaci profesionálního a spolehlivého centra schopného velmi dobrých výsledků. Chcete-li se zapojit do našich projektů, nepřehlédněte nabídku naší stáže a pokud byste rádi využili našich služeb, neváhejte se na nás obrátit.

Některé služby tohoto webu využívají kvůli zjišťování návštěvnosti soubory cookie. Pokud Vám to vadí, můžete to odmítnout.

Top