Projekty

Hledat uplatnění našich znalostí a dovedností v praxi je to, co dává našemu působení smysl. Realizace projektů nám umožňuje naplňovat náš cíl a aktivně tak přispívat k rozvoji naší univerzity jako prestižní instituce.

Aktuální projekty

IoT projekty

 • Kontaktní osoby: Ing. Jan Kočí, Ing. David Kadleček
 • Zahájení: listopad 2017

V rámci spolupráce s firmou IBM participujeme se špičkovými firmami jak na projektech komečních, tak i na projektech týkajících se aplikovaného výzkumu. Aktuálně se zabýváme těmito projekty:

 • Analýza lidského genomu pomocí metod strojového učení nad platformou pro big data
 • Implementace konverzačního agenta - chatbota, který nahrazuje člověka ve stadardizovaných rozhovorech strojem (Motol - diabetologie)
 • Sběr dat v průmyslu, logistice, distribuce do IoT platformy, strojová analýza a vizualizace těchto dat (U.S. STEEL, ČEZ)
 • Sběr dat z komplexních strojů (např. motorů), analýza jejich chování a parametrů pomocí deep learningu za účelem návrhu lepších strojů (Honeywell)

Zadávací dokumentace pro webový KOS

 • Kontaktní osoba: Bc. Dominik Kouba
 • Zahájení: březen 2018

Připravujeme podklady pro vývoj nového webového KOSu. Pomocí use-case diagramů popisujeme všechny funkce budoucího webového KOSu, následně tvoříme wireframy a ty skládáme do návrhu obrazovek. Jednotlivé dokončené moduly přebírá VIC ČVUT a po diskuzi s UX/UI designérem je vyvíjí.

Zadávací dokumentace pro Mobility

 • Kontaktní osoba: Zuzana Pavlatová
 • Zahájení: září 2018

Ve spolupráci s Výpočetním a informačním centrem ČVUT připravujeme podklady pro vývoj nové aplikace Mobility pro výjezdy a příjezdy studentů a zaměstanců do zahraničí. Pomocí use-case diagramů popisujeme všechny funkce aplikace a následně tvoříme wireframy.

Elektronizace procesů studijního oddělení

 • Kontaktní osoba: Dominik Stasiowski
 • Zahájení: květen 2016

Na základě analýzy procesů realizujeme on-line aplikaci pro elektronické řízení žádostí studijního oddělení. Probíhá implementace webová aplikace, která umožní studentům vyřizovat vybrané žádosti on-line, prostřednictvím webu fakulty.

Moodle 2018

 • Kontaktní osoba: Ing. Aleš Górecki
 • Zahájení: březen 2018

Pokračujeme v projektu, kdy spravujeme jeden z centrálních systémů pro podporu výuky, školíme vyučjící a pracujeme na dalších funkcích a vylepšeních.

Elektronizace procesů doktorského studia FEL

 • Kontaktní osoba: Bc. Tomáš Malinkovič
 • Zahájení: březen 2018

Analýza agendy doktorského studia a specifikace oblastí vhodných pro elektronizaci formou doplnění nebo rozvoje současných nástrojů. Cílem projektu je zefektivnění a zjednodušení celé agendy při současném zlepšení informovanosti všech účastníků.

Evaluace zaměstnanců v2

Vytvoření nové verze aplikace pro pravidelné hodnocení akademických pracovníků FEL zahrnuje přepracování vzhledu, úpravu formulářů dle nové metodiky a vytvoření rozhraní pro atestační komise.

Kometa

Modernizace aplikace pro rozdělování financí za výuku na FEL mezi katedry.

FELSight - refactoring

 • Kontaktní osoba: Bc. Dominik Kouba
 • Zahájení: listopad 2017

Po nasazení poslední verze FELSight, do které jsme zapracovali mnoho nových funkcí (zejm. tvorba rozvrhu) jsme se rozhodli udělat přestávku v rozšiřování a zaměřit se na uklizení kódu a optimalizaci výkonu.

Usability Lab

 • Kontaktní osoba: Bc. Dominika Palivcová
 • Zahájení: únor 2018

Měníme přístup k vývoji aplikací a nastavujeme designový přístup (UCD proces) v akademickém prostředí. V rámci těchto snah vzniká v dejvické budově FEL laboratoř použitelnosti, která bude využívaná pro ověřování návrhů UI aplikací ještě před jeho samotnou implementací, stejně tak pro odhalení nedostatků v rozhraních, které se používají v současné době.

Realizované projekty

Platforma pro podporu studia

 • Kontaktní osoba: Bc. Aleš Górecki (CourseWare,Moodle), Dominika Kouba (FELSight)
 • Zahájení: červen 2014
 • Dokončení: leden 2017

Provedli jsme analýzu, návrh i vývoj kompletní platformy pro podporu studia. Platforma zahrnuje fakultní Moodle, systém CourseWare, centrální aplikaci FELSight, ale také serverovou část systému pro kontrolu plagiátů Prosecutor. V rámci projektu jsme provedli také migrace dat do centrálních systémů z jejich původního umístění, rozsáhlá školení a poskytli aktivní podporu vyučujícím.

Návrh nové verze KOSu

Ve spolupráci s Výpočetním centrem ČVUT jsme analyzovali aktuální stav, konkurenční řešení i technické možnosti a navrhli změny webového rozhraní celouniverzitního informačního systému KOS.

Upgrade Moodle

 • Kontaktní osoba: Bc. Aleš Górecki
 • Zahájení: únor 2017
 • Dokončení: únor 2018

Upgrade Moodle z verze 2.8 na 3.2: celková modernizace, významné zvýšení zabezpečení, vytvoření nadstavby pro automatické vyhodnocování využití Moodle.

Elektronizace procesů doktorského studia FIT

 • Kontaktní osoba: Bc. Tomáš Malinkovič
 • Zahájení: březen 2014
 • Dokončení: listopad 2017

Analýza agendy doktorského studia a specifikace oblastí vhodných pro elektronizaci formou doplnění nebo rozvoje současných nástrojů. Cílem projektu je zefektivnění a zjednodušení celé agendy při současném zlepšení informovanosti všech účastníků.

Elektronizace procesů agendy závěrečných prací FIT

 • Kontaktní osoba: Bc. Tomáš Malinkovič
 • Zahájení: listopad 2014
 • Dokončení: srpen 2017

Analýza a elektronizace agendy schvalování, odevzdání a hodnocení závěrečných prací bakalářských a magisterských studentů s cílem zvýšit povědomí o vypsaných a obhájených tématech na fakultě a získání datových podkladů pro business inteligence.

Do naší práce vkládáme velké úsilí a věnujeme velkou péči tomu, aby naše výstupy projektů byly profesionální a vedly ke spokojenosti zaměstnanců, našich partnerů i zákazníků. Díky přátelskému a otevřenému prostředí podporujeme studenty také v jejich osobnímu rozvoji a do projektů je aktivně zapojujeme. Naše centrum si tak od svého vzniku vybudovalo reputaci profesionálního a spolehlivého centra schopného velmi dobrých výsledků. Chcete-li se zapojit do našich projektů, nepřehlédněte nabídku naší stáže a pokud byste rádi využili našich služeb, neváhejte se na nás obrátit.

Některé služby tohoto webu využívají kvůli zjišťování návštěvnosti soubory cookie. Pokud Vám to vadí, můžete to odmítnout.

Top