Závěrečné práce

Nedílnou součástí naší akademické spolupráce se studenty je vypisování, vedení a oponování závěrečných prací. Každý rok vedeme celou řadu závěrečných prací, které tématicky reflektují zaměření našeho centra, jsou součástí našich výzkumných aktivit nebo vznikají ve spolupráci s našimi partnery.

Proč volit téma CZM?

Prakticky orientovaná témata

Zaměřujeme se na témata, která mají praktické uplatnění v akademické sféře i v průmyslu. Snažíme se rozvíjet teoretické znalosti, podpořit je výzkumem a hledat jejich praktické uplatnění. Výsledky prací vždy v maximální možné míře ověřujeme v reálném prostředí na projektech CZM a ve spolupráci s našimi partnery.

Systematický přístup a zkušenosti

Za osm let od začátku fungování centra jsme úspěšně odvedli již přes 150 závěrečných prací a naučili se nejen co má kvalitně odvedená práce obsahovat, ale také jak být při její realizaci efektivní, na co se soustředit a jak práci správně naplánovat. Od studentů vždy vyžadujeme aktivní a systematický přístup a v rámci spolupráce nepodceňujeme ani přípravu na závěrečnou obhajobu.

Úzká spolupráce s univerzitou a průmyslem

Závěrečná práce pro nás není jen projektem do šuplíku. Snažíme se vždy řešit taková témata, která mají maximální potenciál uplatnit své výsledky ať už u nás v centru, u našich partnerů či jinde.

Úspěchy

Z více než 150 úspěšně obhájených prací byly téměř všechny, až na několik výjimek, obhájeny již při první obhajobě a námi vedené práce v drtivé většině případů trvale dosahují dobrého hodnocení oponentů i komise. Řada našich absolventů se také umístila na prvních místech v soutěži Diplomka roku a jedna práce také obdržela cenu děkana za vynikající diplomovou práci.

Volná témata závěrečných prací

V rámci našich výzkumných aktivit a projektů každoročně vypisujeme řadu volitelných témat z oblasti informačních systémů a procesního řízení. Pro zájemce se vždy snažíme najít téma, které nejlépe odráží jeho zaměření a nebráníme se ani vlastním nápadům studentů.

Pro studenty: FEL, FIT
Obsazené
BP

Ing. Pavel Náplava

naplava@fel.cvut.cz

Vytvořte aplikaci, která umožní evidovat a zpracovávat rezervace místností. Aplikace bude vytvořena a provozována v prostředí IBM Cloud a poslouží mimo jiné i jako ukázkový výukový materiál pro práci s tímto prostředím. Současně bude využívána jako ukázková aplikace pro předmět Informační systémy.
Pro studenty: FEL, FIT
Obsazené
BP

Ing. Pavel Náplava

naplava@fel.cvut.cz

Vytvořte webovou aplikaci, která bude sloužit jako aktivní komunikační kanál výtvarného ateliéru. Tedy místo, kde bude ateliér pravidelně vkládat nové návody jak se kreslí a maluje v podobě foto a video návodů. Aplikace bude také místem, kde si budou moci její uživatelé vytvářet vlastní nástěnky inspirací z obsahu stránek a ukládat na ně návody, které je zaujaly. Obrázky a videa bude možné vkládat pokud jen se schválením správce aplikace. Nezbytnou součástí aplikace je možnost hledání. Další funkčnosti a technologie, v rámci které bude systém provozován, budou výstupem analýzy, která bude předcházet implementaci. Práce bude zakončena uživatelským otestováním vytvořené aplikace.
Pro studenty: FEL, FIT
Obsazené
BP

Ing. Pavel Náplava

naplava@fel.cvut.cz

Seznamte se specifiky neziskového sektoru a možnosmi podpory jejich činností prostřednictvím IT technologií. Zaměřte se především na systémy CRM a jejich využití pro řízení neziskové organizace a spolupráce s jejími partnery. Pro vybranou neziskovou společnost proveďte implementaci vybraného CRm systému. Upřesňující materiály dodá vedoucí práce.
Pro studenty: FEL, FIT
Volné
BP

Ing. Lukáš Zoubek

zoubeluk@fel.cvut.cz

Představení procesního řízení, vyhledání a představení existujících přístupů pro mapování procesů (PMA, ISO/IWA2, další), porovnání těchto přístupů, posouzení z hlediska využití v akademickém prostředí.

Ing. Lukáš Zoubek

zoubeluk@fel.cvut.cz

Vývoj nových modulů, např. kontrola plagiátů, propojení s Gitlab, Brute apod.
Pro studenty: FEL, FIT
Volné
BP

Ing. Lukáš Zoubek

zoubeluk@fel.cvut.cz

Představení procesního řízení, vyhledání a představení existujících frameworků (eTOM, ISO/IWA2, APQC/PCF, případně další), porovnání těchto frameworků, posouzení z hlediska využití v akademickém prostředí
Pro studenty: FEL, FIT
Volné
BP

Ing. Lukáš Zoubek

zoubeluk@fel.cvut.cz

Vytvoření aplikace sbírající dostupné informace o tvůrčí činnosti pracovníků fakulty, tvorba odborných osobních profilů, možnost vyhledávání osob dle odbornosti.
Pro studenty: FEL, FIT
Volné
BP

Ing. Lukáš Zoubek

zoubeluk@fel.cvut.cz

Analýza dostupnosti dat a pedagogické činnosti pracovníků,posouzení jejich využitelnosti pro hodnocení kvality výuky
Pro studenty: FEL, FIT
Volné
BP

Ing. Lukáš Zoubek

zoubeluk@fel.cvut.cz

Návrh a příprava marketingové kampaně, její realizace.
Pro studenty: FEL, FIT
Volné
BP

Ing. Lukáš Zoubek

zoubeluk@fel.cvut.cz

Např. modul pro elektronický harmonogram roku, optimalizace fulltextové vyhledávání, inteligentní tvorba rozvrhu, sdílení studentských materiálů k předmětům, interaktivní plánek školy, chat...
Je téma, které se vám líbi, už obsazené? Máte vlastní nápad, který byste chtěli rozvinout ve své závěrečné práci? Kontaktujte Lukáše Zoubka (zoubeluk@fel.cvut.cz) a třeba najdeme společnou řeč.

Oceněné práce

Řada našich studentů či stážistů získala za námi vedené závěrečné práce prestižní ocenění nebo dosáhla vysokých umístění v soutěžích jako je Diplomka roku. Za nejvýznamnější úspěchy považujeme zejména následující ocenění:

Smetanová Lucie

Oceněná bakalářská práce v roce 2016 na téma Internet věcí a možnosti jeho využití pro komerční účely

Veronika Nosková

3. místo v kategorii Cloud služby a Datacenter Managed Services, práce na téma Možnosti využití cloudů a reálných opcí pro začínající technologické firmy, soutěž Diplomka roku 2013

Zuzana Vejražková

3. místo v kategorii Doplňky k podnikovým informačním systémům, práce na téma Modelování a simulace business procesů: DEMO, BORM a BPMN, soutěž Diplomka roku 2013

Radim Kašpárek

Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy roku 2012, práce na téma IT Project Management in Small Business

Ondřej Kubera

Cena děkana za vynikající diplomovou práci

Za zmínku stojí také vítězství Martina Třísky nebo druhé místo Petra Fedoročka v kategorii Customer intelligence v kontextu Big Data v soutěži Diplomka roku 2013, kteří s námi, jako zástupci společnosti IBM, úzce spolupracovali ve výuce.

Archiv prací

2014/15

Bakalářské práce

Vedoucí: Ing. Pavel Náplava
 1. Petr Antoš, Možnosti využití cloudů pro začínající malé/střední firmy

 2. Petra Formanová, Srovnání možností modelování podnikových procesů pomocí S-BPM s BPMN a UML

 3. Michal Furmánek, Implementace CRM systému společnosti Salesforce pro vybranou neziskovou organizaci

 4. Tomáš Jirásek, Možnosti využití cloudového řešení Google Apps pro podporu firemních činností

 5. Ladislav Kabíček, Návrh informačního systému pro podporu neuropsychických výzkumů

 6. Jan Knetl, Možnosti řízení mobilních zařízení ve firemních sítích

 7. Denis Korchun, Vytvoření mobilní aplikace pro podporu řetězce restaurací na platformě iOS a Android s využitím multiplatformního vývojového nástroje Unity3D

 8. Simeon Kredatus, Analýza a návrh software pro podporu charakterizace a zajištění garance kvality elektricky ovladatelných optických produktů

 9. Martin Křivánek, Využití cloudových služeb v neziskových organizacích

 10. David Kukačka, Možnosti zachycení znalostí (know-how) pomocí S-BPM

 11. Hana Lukešová, Návrh internetového systému pro podporu komunitního vzdělávání

 12. Michal Mazáč, Přínosy zavedení elektronického systému pro správu dokumentů

 13. Martin Musil, Možnosti využití vlastních zařízení ve firemním prostředí (BYOD)

 14. Vít Nikl, Informační systémy provozované v cloudu

 15. Martin Panský, Informační systémy a správa dat ve veřejné správě a školství

 16. Kamil Soule, Možnosti využití cloudových služeb Microsoft Office 365 v malých a středních podnicích

 17. Ondřej Štěrba, Analýza cloudových úložišť s ohledem na možnosti a způsoby využití

 18. Štěpán Strial, Využití cloudového řešení Office 365 pro podporu firemních činností

 19. František Strnad, Poskytovatelé cloudové infrastruktury v České republice

 20. Lukáš Trnka, Možnosti využití vlastních zařízení ve firemním prostředí (BYOD)

 21. Václav Trnka, Možnosti budování firemní IT infrastruktury v malých a středních firmách s využitím cloudů

 22. Ondřej Záruba, Možnosti firemního zálohování s využitím cloudů

 23. Grant Zvolský, Online platforma pro poskytování jednoduchých Unixových nástrojů

Vedoucí: Ing. Lukáš Zoubek
 1. Jan Feřtek, Analýza online nástrojů pro řízení malých projektů

Vedoucí: Ing. Radek Hronza
 1. Ondřej Mrákota, Analýza a návrh způsobu možných úprav procesního portálu ČVUT FEL

Diplomové práce

Vedoucí: Ing. Pavel Náplava
 1. Daniel Eisner, Analýza moderních technologií pro dohled a správu firemní infrastruktury

 2. Pavel Horňák, Aplikace pro hodnocení investic se zaměřením na reálné opce

 3. Adam Klíma, Porovnání způsobů modelování podnikových procesů v akademickém prostředí pomocí BPM a S-BPM

 4. Zora Kohoutková, Způsoby budování a provozování center excelence v akademickém prostředí

 5. Mehmet Fatih Muradoglu, A case study about implementing a CRM system to a company

Vedoucí: Ing. Radek Hronza
 1. Petr Do, Vliv znalostního managementu na výkonnost firmy v ICT prostředí

2013/14

Bakalářské práce

Vedoucí: Ing. Pavel Náplava
 1. Jan David, Detekce podvodného chování uživatelů v rámci soutěží na sociálních sítích

 2. Martin Mastný, Studie proveditelnosti frameworku pro testování informačních systémů

 3. Michal Haba, Možnosti využití cloudů pro firemní účely

 4. Tomáš Kocfelda, Aktuální stav CRM problematiky

 5. Josef Konárek, Možnosti podpory začínajících technologických firem a analýza dopadů využití podpory

 6. Vít Pilecký, Hodnocení investic do využití cloudů

 7. Jiří Srna, Sociální sítě a možnosti jejich využití

 8. Daniel Szántai, Možnosti propojení CRM systémů se systémy pro identifikaci uživatelů na firemním webu

 9. Barbora Tomková, Aktuální trendy v manažerských informačních systémech a systémech pro podporu rozhodování

 10. Martin Tyrol, Dlouhodobá archivace elektronických dokumentů

 11. Hai Bui Phu, Nové trendy v podpoře firemní infrastruktury pomocí cloudů

 12. Tomáš Ďuračka, Případová studie vytvoření systému pro moderní obchodování

 13. Ivana Houdková, Propojení CRM systémů se sociálními sítěmi v oblasti školství

 14. Jakub Jirsa, Systém pro podporu prodeje vstupenek

 15. Pavel Kovanda, Cloudy a jejich poskytovatelé v rámci regionu střední Evropy

 16. Petr Pešta, Cloudy a jejich poskytovatelé v České republice

 17. Michal Roch, Analýza a návrh informačního systému pro měření a analýzu motivace na pracovišti

 18. Tomáš Šmida, Implementace rozšiřujícího modulu do systému CRM

 19. Michal Štádler, Možnosti využití cloudů pro účely podpory aktivit studentů v akademickém prostředí

 20. Martin Novák, Návrh informačního systému pro realizaci výstavních expozic

 21. Jakub Petr, Informační systém pro rekreační areál

 22. Adam Zíka, Ekonomicko manažerská studie rozšíření CRM systému

Vedoucí: Ing. Pavel Šedek
 1. Jakub Drdák, Integrace platformy Metatrader a Matlab

 2. Jan Mráz, Automatizace obchodování na financních trzích

Diplomové práce

Vedoucí: Ing. Pavel Náplava
 1. Marek Bouška, Inovace prostředí informačních systémů státní správy

 2. Jan Carva, Možnosti využití Managed Services v odvětví služeb

 3. Jan Čech, Možnosti využití ITIL pro zlepšení fungování akademických institucí

 4. Veronika Dvořáková, Využití reálných opcí při poskytování IT služeb

 5. Jakub Fencl, Optimalizace databázového uložení a webové prezentace BPMN modelů

 6. František Mastný, Vliv využívání mobilních zařízení v činnosti podniku

 7. Pavel Nedoma, Implementace mobilního klienta pro ERP systém Helios na platformě Android

 8. David Pertl, Možnosti využití metodiky Running Lean při vývoji aplikací

 9. Jan Stříteský, Analýza změn klíčových procesů v prostředí nadnárodních organizací

 10. Vojtěch Vít, Správce e-podepsaných dokumentů pro cloudový DMS

 11. Tomáš Vosyka, Možnosti budování IT infrastruktury na principech BYOD

2012/13

Bakalářské práce

Vedoucí: Ing. Pavel Náplava
 1. Jiří Bican, Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu

 2. Vít Bokisch, Podnikání a elektronická hudba

 3. Vojtěch Hlavačka, Systém pro podporu přijímání nových zaměstnanců

 4. Jakub Hlavizna, Nasazení open-source software do firemního prostředí

 5. Pavel Horňák, CRM systém pro podporu řízení projektů

 6. Miroslav Kaplan, Aktuální stav na trhu s CRM systémy v prostředí cloudu

 7. Kamil Khan, Problematika nasazování a využívání cloudů pro firemní potřeby

 8. Lukáš Langer, Cloud technologie a jejich využití v SMB segmentu

 9. Michal Siroň, Sociální sítě a jejich praktické využití

 10. Jan Šefránek, Bezpečnostní specifika provozu aplikací v prostředí cloudu

 11. Tomáš Švach, Aktuální stav cloud technologií a možnosti interního využití

 12. Tomáš Zeidler, Office 365, Google Apps - srovnání, využívání, přechody

 13. Vít Bareš, Dlouhodobá archivace a možnosti využití cloudů

 14. Václav Cajthaml, Srovnání provozu aplikací v prostředí cloudu a on-premise

 15. Lukáš Cimpl, Bezpečnostní aspekty provozu aplikací v prostředí cloudu

 16. Ondřej Janáček, Informační systém pro podporu ubytování studentů

 17. Jakub Janda, Sociální sítě a jejich využití v kontextu komerčních a nekomerčních institucí

 18. Michal Koblasa, Informační systém pro podporu agrárního sdružení

 19. Richard Mach, Moderní databázové technologie

 20. Ondřej Mráz, Aktuální stav na trhu s CRM systémy v prostředí cloudu

 21. Veronika Nosková, Specifika přechodu do cloudového prostředí

 22. Michal Radvan, Využití sociálních sítí v prostředí personálních agentur

Vedoucí: Ing. Radek Hronza
 1. David Fišer, Finanční plánování, tvorba rozpočtů a prognóz

 2. Ondřej Rulf, Sociální sítě a jejich využití v univerzitním prostředí

 3. Serafima Sherstneva, Analýza problematiky customer relationship management

 4. Matěj Rešl, Analýza problematiky Corporate Performance Managementu

 5. Jan Duchač, Podpora problematiky finančního plánování

Diplomové práce

Vedoucí: Ing. Pavel Náplava
 1. Martin Černý, Systémová podpora procesů advokátní kanceláře

 2. Jakub Ďuriga, Možnosti využití služeb státního informačního systému základních registrů

 3. Marek Hrabák, Možnosti formalizace modelování procesů

 4. Petr Koška, Možnosti hodnocení investic do cloudového prostředí

 5. Michal Kotek, Podpora ITIL procesů v oblasti Financial Management for IT Services pomocí BPM nástrojů

 6. Roman Pivoňka, KPI - tvorba, hodnocení přínosů, testování a praktické využití

 7. Michal Špeta, Analýza využitelnosti metod pro zlepšování výkonnosti v akademickém prostředí

Vedoucí: Ing. Radek Hronza
 1. Matej Tešinský, Návrh a štúdia nasadenia BI systémov v akademickom prostredí

2011/12

Bakalářské práce

Vedoucí: Ing. Pavel Náplava
 1. Kateřina Ondrušová, Online infrastrukturní nástroje - srovnání, možnosti, využití

 2. Richard Šnajdr, Cloud technologie a jejich využití v SMB segmentu

 3. Jakub Dlouhý, Implementační metodiky a jejich praktické využití

 4. Jiří Domin, IT a jeho postavení ve firmě - historie, budoucnost, vazba na strategii

 5. Veronika Dvořáková, Srovnání cloudové a virtualizační technologie

 6. Daniel Eisner, Podpora podnikání pomocí nástrojů společnosti GOOGLE

 7. Jindřich Foubík, Struktura ERP systému a jeho nasazování

 8. Tomáš Haba, Cloud, hosting versus interní instalace systémů

 9. Miroslav Hrstka, Možnosti nasazení a využívání online infrastrukturních nástrojů v SMB

 10. Tomáš Jedlička, Týmové role a tvorba týmů

 11. Vít Ježek, Svoboda v práci

 12. Zora Kohoutková, Analýza problematiky Business Intelligence (BI)

 13. Ondřej Kubát, Virtualizace versus běžná instalace systémů a aplikací

 14. František Louda, CRM Cloud technologie a jejich využití v SMB segmentu

 15. Jan Novotný, Srovnání možností interní instalace, hostingu a cloudu

 16. David Pertl, Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS

 17. Radim Petráš, Možnosti virtualizace desktopů a jejich ekonomická návratnost

 18. Ondřej Sedláček, Stav cloud technologií a možnosti jejich využití

 19. Ondřej Suchánek, Sociální sítě, on-line komunity a jejich využití pro společnost

 20. Jan Šimečka, Aktuální stav trhu v oblasti poštovních (mail) serverů

 21. Ludvík Valíček, Modelování a simulace podnikových procesů na platformě Intalio

 22. Milan Vodehnal, Aktuální stav na trhu s ERP systémy se zaměřením na ČR

 23. Barbora Zamazalová, Psychologické aspekty tvorby týmů

 24. Martin Antony, Aktuální stav cloud technologií

 25. Adam Bičiště, Informační systém pro grafické a webdesignové studio

 26. Jan Čech, Využití procesního řízení v praxi

 27. Aleš Erban, ITIL, COBIT, ISO a jejich využití

 28. Adam Klíma, Analýza a možnosti zlepšení webových stránek s vazbou na informační systém

 29. Jan Matys, Analýza a návrh zlepšení informačního systému

 30. Marek Přibáň, Office 365, BPOS, Google Apps

 31. Tomáš Vosyka, Sociální sítě, on-line komunity a jejich využití

 32. Matouš Moravec, Možnosti vytvoření jednoduchého webového portálu

 33. Jana Pavlasová, Studentské programy IBM a jejich hodnocení

Diplomové práce

Vedoucí: Ing. Pavel Náplava
 1. Jaroslav Beneš, Jednoduchý nástroj pro synchronizaci dat mezi PC a cloudovým úložištěm

 2. Radim Kašpárek, Řízení IT projektů v prostředí malé firmy

 3. David Krkoška, Zajištění datové kvality v master data management hubu pro podporu underwritingu

 4. Boris Šimák, Aplikace znalostního managementu v praxi

 5. Miroslav Vrána, Manažerský simulátor letecké dopravy

 6. Petr Vůjtěch, Integrace sociálních sítí do Microsoft Dynamics CRM

 7. Martin Zaloga, Možnosti predikce číselných řad derivátových komodit

 8. Ondřej Zavadil, Multiplatformní aplikace pro správu poznámek s ukládáním dat v cloudu

Některé služby tohoto webu využívají kvůli zjišťování návštěvnosti soubory cookie. Pokud Vám to vadí, můžete to odmítnout.

Top