Závěrečné práce

Nedílnou součástí naší akademické spolupráce se studenty je vypisování, vedení a oponování závěrečných prací. Každý rok vedeme celou řadu závěrečných prací, které tématicky reflektují zaměření našeho centra, jsou součástí našich výzkumných aktivit nebo vznikají ve spolupráci s našimi partnery.

Proč volit téma CZM?

Prakticky orientovaná témata

Zaměřujeme se na témata, která mají praktické uplatnění v akademické sféře i v průmyslu. Snažíme se rozvíjet teoretické znalosti, podpořit je výzkumem a hledat jejich praktické uplatnění. Výsledky prací vždy v maximální možné míře ověřujeme v reálném prostředí na projektech CZM a ve spolupráci s našimi partnery.

Systematický přístup a zkušenosti

Za osm let od začátku fungování centra jsme úspěšně odvedli již přes 150 závěrečných prací a naučili se nejen co má kvalitně odvedená práce obsahovat, ale také jak být při její realizaci efektivní, na co se soustředit a jak práci správně naplánovat. Od studentů vždy vyžadujeme aktivní a systematický přístup a v rámci spolupráce nepodceňujeme ani přípravu na závěrečnou obhajobu.

Úzká spolupráce s univerzitou a průmyslem

Závěrečná práce pro nás není jen projektem do šuplíku. Snažíme se vždy řešit taková témata, která mají maximální potenciál uplatnit své výsledky ať už u nás v centru, u našich partnerů či jinde.

Úspěchy

Z více než 150 úspěšně obhájených prací byly téměř všechny, až na několik výjimek, obhájeny již při první obhajobě a námi vedené práce v drtivé většině případů trvale dosahují dobrého hodnocení oponentů i komise. Řada našich absolventů se také umístila na prvních místech v soutěži Diplomka roku a jedna práce také obdržela cenu děkana za vynikající diplomovou práci.

Volná témata závěrečných prací

V rámci našich výzkumných aktivit a projektů každoročně vypisujeme řadu volitelných témat z oblasti informačních systémů a procesního řízení. Pro zájemce se vždy snažíme najít téma, které nejlépe odráží jeho zaměření a nebráníme se ani vlastním nápadům studentů.

V současné chvíli není k dispozici žádné volné téma závěrečné práce.
Zkuste také najít vhodné téma v naší nové aplikaci pro semestrální projekty.

Oceněné práce

Řada našich studentů či stážistů získala za námi vedené závěrečné práce prestižní ocenění nebo dosáhla vysokých umístění v soutěžích jako je Diplomka roku. Za nejvýznamnější úspěchy považujeme zejména následující ocenění:

Lucie Smetanová

Oceněná bakalářská práce v roce 2016 na téma Internet věcí a možnosti jeho využití pro komerční účely

Veronika Nosková

3. místo v kategorii Cloud služby a Datacenter Managed Services, práce na téma Možnosti využití cloudů a reálných opcí pro začínající technologické firmy, soutěž Diplomka roku 2013

Zuzana Vejražková

3. místo v kategorii Doplňky k podnikovým informačním systémům, práce na téma Modelování a simulace business procesů: DEMO, BORM a BPMN, soutěž Diplomka roku 2013

Radim Kašpárek

Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy roku 2012, práce na téma IT Project Management in Small Business

Ondřej Kubera

Cena děkana za vynikající diplomovou práci

Za zmínku stojí také vítězství Martina Třísky nebo druhé místo Petra Fedoročka v kategorii Customer intelligence v kontextu Big Data v soutěži Diplomka roku 2013, kteří s námi, jako zástupci společnosti IBM, úzce spolupracovali ve výuce.

Některé služby tohoto webu využívají kvůli zjišťování návštěvnosti soubory cookie. Pokud Vám to vadí, můžete to odmítnout.

Top