Spolupráce

Díky našim partnerům můžeme studentům zprostředkovat reálnou praktickou zkušenost a příležitosti k dalšímu osobnímu rozvoji a získání zkušeností, které přechází hranice akademického světa. Našich partnerů si proto velmi vážíme a vždy hledáme způsoby, jak spolupráci nastavit k oboustrané spokojenosti tak, aby mohla být dlouhodobá a vzájemně prospěšná.

Možnosti spolupráce

Spolupráce ve výuce

Ve výuce s partnery spolupracujeme formou zvaných přednášek, praktických cvičení se zaměřením na konkrétní reálnou problematiku a pořádáním doplňkových workshopů, exkurzí a speciálních akcí. Vybraní partneři jsou zapojeni také do tvorby koncepce a obsahu vybraných předmětů z oblasti informačního managementu, kde se podílejí na technologickém zabezpečení výuky, utvoření osnov předmětu, návrhu a podpoře semestrálních projektů a rozšíření předmětů o praktické zkušenosti.

Závěrečné práce

S průmyslovými partnery rozvíjíme dlouhodobou aktivní spolupráci při návrhu a realizaci odborných zavěrečných prací na vybraná praktická témata. Partnerům a studentům poskytujeme podporu v rámci celého životníhu cyklu závěrečné práce - od zadání přes odborné vedení až po obhajobu práce před komisí. Tam, kde to téma a náplň práce umožňuje, zapojujeme partnery také do výzkumu.

Realizace společných projektů

S dlouhodobými partnery budujeme společné technické i znalostní zázemí s aktivní spoluúčastí ve výuce, výzkumu či na projektech. Zaměřujeme se na aktivity se specifickým cílem, které vychází z našich činností a umožňují plně využít potenciál vzájemné spolupráce.

Zapojení do stážového programu CZM

S vybranými dlouhodobými partnery usilujeme o spolupráci také v oblasti zapojení do stážového programu CZM tak, abychom studentům ČVUT nabídli zajímavé příležitosti k osobnímu rozvoji a perspektivu dalšího působení i mimo univerzitu.

Rádi byste s námi spolupracovali? Kontakujte nás!

Rádi vždy hledáme nové a kreativní způsoby, jak propojit centrum a naši fakultu s dalšími lidmi a organizacemi, které sdílí naše hodnoty a zájmy, abychom společně upevnili dlouhodobou a vzájemně perspektivní spolupráci. Pokud patříte mezi ně, neváhejte a oslovte nás. Těšíme se na vás!

Kontakt

Některé služby tohoto webu využívají kvůli zjišťování návštěvnosti soubory cookie. Pokud Vám to vadí, můžete to odmítnout.

Top