Výzkum

Procesní řízení a informační management je komplexní disciplína, která má specifické omezení v závislosti na prostředí, ve kterém je aplikována. Baví nás zkoumat hranice jejích možností a hledat způsoby, jak co nejlépe využít její potenciál.

Oblast výzkumu

V Centru znalostního managementu se věnujeme aplikovanému výzkumu v oblasti procesního řízení a propojování světa IT a byznysu. Prostřednictvím procesního řízení hledáme možnosti pro zlepšení fungování a hodnocení organizací v rozličném prostředí a za různých podmínek. Naším hlavním záměrem je zkoumat způsoby zachycení činností organizace za účelem jejího kontinuálního zlepšování a zvýšení efektivity řízení.

Výzkumné projekty

Procesní řízení v oblasti vysokých škol

Analyzujeme efektivitu, vhodné nástroje a postupy při implementaci procesního řízení v akademickém prostředí. Vytváříme optimální procesní mapu řídicích procesů univerzity a nastavujeme a sledujeme relevantní měřitelné indikátory. V rámci projektu jsme také spolupracovali na vytvoření metodiky EFIN - Efektivní Instituce.

Srovnání metod popisu procesů s ontologickým přístupem

Ve spolupráci s Centrem pro konceptuální modelování a implementace FIT ČVUT pracujeme na srovnání možností popisu procesů pomocí notace BPMN a metodiky DEMO a způsobech jejich vzájmeného převodu.

Měření kvality procesů prostřednictvím měřitelných indikátorů

Zkoumáme rámec obecného vyhodnocení kvality procesů prostřednictvím měřitelných indikátorů elementárních vlastností procesů a jejich vypovídající hodnotu o kvalitě, srozumitelnosti a použitelnsoti procesní mapy pro odlišné účely.

Stanovení hodnot reálných opcí cloudových řešení

V rámci laboratoře interoperability jsme na společném projektu se společností Microsoft a Software602 zkoumali možnosti a benefity převodu vybraných aplikací do prostředí cloudu. Bežné metody pro hodnocení provozu v různých prostředích ale nejsou schopny zachytit flexibilitu cloudového prostředí. Hledáme proto vhodný způsob, jak takového hodnocení dosáhnout prostřednictvím metody Reálných opcí.

Získané granty

  • SGS15/152/OHK5/2T/13 - Zoubek, L.: Referenční procesní model vysokých škol
  • TAČR Alfa (2011-2013, TA0/TA); TA01010784 - Využití výpočetního výkonu cloud technologie pro zpracování inteligentních elektronických formulářů

Publikace

Přestože výzkumná činnost představuje jen menší část aktivit CZM, povedlo se nám prezentovat výstupy našeho výzkumu na konferenecích IEEE International Conference on Business Informatics a Poster a ve vědeckých publikacích Acta Informatica Pragensia.

Více informací najdete na osobních stránkách autorů.

Některé služby tohoto webu využívají kvůli zjišťování návštěvnosti soubory cookie. Pokud Vám to vadí, můžete to odmítnout.

Top