Služby

Mnoho projektů dnes selhává na rozdílném pohledu a nejasných požadavcích mezi IT specialisty a managementem. Baví nás pohybovat se tam, kde se tyto dva pohledy střetávají. Využijte našich služeb a spolupracujte s předním univerzitním centrem v oblasti informačních technologií a managementu.

Oblasti působení

Informační management

Zaměřujeme se na všeobecně využívané nástroje v podnikové informatice a hledáme jejich smysluplné využití. Orientujeme se na problematiku výběru odpovídajících nástrojů, jejich implementaci a správu, postupy pro tvorbu informační strategie a vazbu na byznys potřeby organizace. Dokážeme uchopit potřeby managementu a navrhnout optimální a efektivní technologickou podporu kladených požadavků.

Business process management

Business process management představuje možný směr řízení, který se soustřeďuje na popis činností a procesů organizace, za účelem zlepšení komunikace, optimalizace, následné elektronizace, měření výkonnosti a kontinuálního zlepšování. Výrazně tak zvyšuje povědomí zaměstnanců o fungování organizace, jednoznačně stanovuje odpovědnosti a příspívá k efektivitě řízení.

Znalostní management

Řízení znalostí je disciplínou, která je významně závislá na měkkých dovednostech. Proto je velmi důležité pochopit vazby mezi uplatněním podpůrných nástrojů, aplikací praktických zkušeností a technik práce s informacemi. Soustředíme se na pochopení rozdílu mezi informací a znalostí, identifikaci toho, jaké informace jsou důležité, a jak s nimi nakládat. Výstupem je návrh efektivního způsobu předávání klíčových informací a znalostí, včetně analýzy, jaké znalosti lze přenášet, a u jakých je to velmi obtížné nebo dokonce nemožné.

Přehled služeb

Poradenství v oblasti řízení

Provedeme analýzu vašeho současného stavu a navrhneme, jak vaši organizaci zefektivnit. Předáme vám know-how, zajistíme školení a pomůžeme vám s implementací procesů a organizačními změnami. Poskytneme vám informační podporu, nabídneme vám pohled zvenčí a zkonzultujeme další postup.

Návrh a realizace IT řešení

Soustředíme se na dílčí i kompletní dodávky v rámci životního cyklu IT projektu. Dokážeme realizovat analýzu, návrh, implementaci i vyhodnocení IT projektů. Navrhneme vhodné technologické řešení s ohledem na vaše potřeby a omezení, pomůžeme vám s jeho zavedením do organizačních procesů.

Spolupráce s univerzitou

Zajistíme vám cílený výzkum nebo vývoj v požadované oblasti a můžeme být (spolu)řešitelem grantových projektů. Řídíme projektovou kancelář výzkumu, poskytneme technické prostředí pro specifický vývoj nebo testování aplikací a nalezneme vhodné propojení spolupráce s ČVUT.

Procesní řízení v praxi

Procesně řízená organizace je efektivní a flexibilní zejména díky tomu, že dokáže nahlížet na své fungování systematicky a cíleně. Umožňuje tak nejen odhalit šedá místa v řízení, nedostatky a neefektivity, ale také mnohem lépe zapojit technologie, data a znalostní management a své závěry vyhodnocovat praxí. Kompletní procesní řízení se proto opírá o šest základních kroků, které na sebe navazují a neustále se opakují.

process
Mapování
Zmapování a zakreslení činností a procesů organizace, používaných dokumentů, informačních systémů, odpovědností a vazeb.
Optimalizace
Analýza zmapovaných informací za účelem zvýšení efektivity, zjednodušení operací a optimalizace výsledků.
Exekuce
Zavedení optimalizovaných procesů do praxe, školení zaměstnanců a kontinuální dohled a ukotvení procesů v praxi.
Elektronizace
Výběr kritických a redundantních procesů a implementace elektronického workflow, které umožní jejich automatizaci.
Měření
Měření klíčových ukazatelů procesů pro snadnější kontrolu jejich vykonávání a za účelem dalšího vyhodnocení a optimalizace.
Vyhodnocení
Vyhodnocení měřených dat kličových ukazatelů, identifikace slabých míst, návrh změn procesů a případná restrukturalizace organizace.

Zaujali jsme vás? Oslovte nás!

Rádi se s vámi setkáme a najdeme vhodnou formu spolupráce. Těšíme se na vás!

Kontakt

Některé služby tohoto webu využívají kvůli zjišťování návštěvnosti soubory cookie. Pokud Vám to vadí, můžete to odmítnout.

Top