Spojujeme výuku s praxí.

Jsme Centrum znalostního managementu FEL ČVUT.Výuka

Jsme univerzitní centrum a naším posláním je především předávat znalosti a zkušenosti nadaným studentům, kteří chtějí prohloubit své znalosti technologií o perspektivu projektového řízení a byznys pohled.

Předměty

Námi vyučované a garantované předměty orientujeme na technologie a postupy z oblasti byznys informatiky a softwarového inženýrství

Závěrečné práce

Díky našim výzkumným aktivitám a reálným projektům dokážeme zájemcům z řad studentů nabídnout zajímavá témata zaměřená jak na IT analýzu, tak na implementaci.

Doplňkové aktivity

Pořádáme doplňkové besedy a workshopy s externisty, které studentům umožňují  prakticky aplikovat konkrétní znalosti a techniky.

Projekty

Naše znalosti a dovednosti prakticky aplikujeme prostřednictvím rozmanitých projektů v prostředí ČVUT, výzkumných center, jiných univerzit a průmyslových partnerů. Zabýváme se analýzou a návrhem technologických řešení, mapováním a optimalizací procesů, elektronizací procesů, školením a implementací informačních systémů a jejich zasazení do procesů organizace. Nově se také naše pole působnosti rozšiřuje o spolupráci se špičkovými firmami na projektech oblasti IoT a big data.
Do realizace zapojujeme prostřednictvím stážového programu CZM prvotřídní studenty a absolventy ČVUT. Více o projektech

Projekty CZM

Výzkum

V Centru znalostního managementu se v rámci akademických aktivit věnujeme také aplikovanému výzkumu v oblasti procesního řízení a propojování světa IT a byznysu. Naším hlavním záměrem je zkoumat způsoby zachycení činností organizace za účelem jejího kontinuálního zlepšování a zvýšení efektivity řízení. Mezi stěžejní výzkumné aktivity patří:

Výzkum podprůných a řídících procesů v prostředí vysokých škol, včetně možností měření jejich kvality.

Tvorba procesního modelu univerzity a hledání způsobu nasazení procesního řízení v akademickém prostředí.

Spolupráce s Centrem pro konceptuální modelování a implementace FIT ČVUT na výzkumu metod pro popis procesů.

Hledání vazby mezi metodou reálných opcí a cloudovými technologiemi.

Aktuálně

Naši partneři

Prostřednictvím našich partnerů zprostředkováváme studentům náhled do reálného světa byznysu a IT, příležitosti pro získání zkušeností, možnosti rozšiřujícího vzdělání a perspektivu osobního rozvoje. Hlavním partnerem centra je společnost IBM. Díky klíčovému partnerství s touto firmou se nám podařilo vybudovat silné univerzitní zázemí a v rámci něj dlouhodobě rozvíjíme spolupráci ve výuce a projektech.

Logo Sophia Solutions
Logo IBM
Logo PWC

Spojte se s námi

Pro studenty

Získejte nové znalosti a zkušenosti. Buďte o krok napřed, zapojte se do našeho kolektivu stážistů a účastněte se reálných projektů přímo na půdě ČVUT. Naše dveře jsou vždy otevřené.

Stáž v CZM

Pro partnery

Spolupracujte s námi na výuce, projektech nebo ve výzkumu a získejte silného a spolehlivého partnera. Rádi se zapojíme do zajímavých projektů a vždy usilujeme o spolupráci, která je oboustranně přínosná.

Služby

Některé služby tohoto webu využívají kvůli zjišťování návštěvnosti soubory cookie. Pokud Vám to vadí, můžete to odmítnout.

Top